Visser 't Hooft Lyceum Leiden

Onze informatiedagen waren een groot succes. Meer bezoekers dan ooit en heel veel belangstelling voor onze speerpunten: van Tweetalig Gymnasium tot de nieuwe Elos Mavo! Bedankt dat je bij ons op bezoek was!

Tto-intake
Woensdag 22 februari 13.30 uur is de tto-intake middag voor alle leerlingen die zich voor een tto-brugklas havo, atheneum of gymnasium willen aanmelden of zich al aangemeld hebben. Op deze middag wordt er getest op schoolmotivatie en Nederlandse taalvaardigheid.

De aanmelding voor deze middag is tevens een bevestiging dat we je die middag op de Kagerstraat 1 verwachten.

Geef je hier op voor de tto-intakemiddag


Onze school

Op het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden kun je een opleiding volgen voor mavo (vmbo-t), havo, atheneum en gymnasium. Bij havo en atheneum kun je ook kiezen voor tweetalig onderwijs dat je afsluit met een IB-examen (International Baccalaureate). Het gymnasium in de onderbouw van het Visser op de Kagerstraat is altijd tweetalig.

In de brugklas bieden we keuzemodules aan voor Chinees, Spaans, Filosofie, Sport en Drama. Hiermee kun je een persoonlijk tintje aan je opleiding geven.

Ook in de bovenbouw kun je veel kiezen: bijzonder is dat je op havo en vwo in drie kunstvakken examen kunt doen: beeldende vorming, drama en muziek. Ook kun je voor extra bètavakken kiezen als Natuur, Leven en Technologie (NLT) en wiskunde-D.


Speerpunten:

Het Visser legt bijzondere nadruk op drie speerpunten:
1. Internationaal onderwijs: we besteden aandacht aan Europese en Internationale Oriëntatie (EIO), gaan op uitwisseling en organiseren reizen binnen en buiten Europa.

2. Sterk mentoraat: de mentor werkt, samen met de mentorklas in elk leerjaar aan positieve groepsvorming en we zorgen voor een veilige schoolomgeving waar we naar elkaar omzien.

3. Onderzoekend leren: vanaf de brugklas trainen we vaardigheden die zijn gericht op “life long learning”: je leert om ook in de toekomst aan je ontwikkeling te blijven werken.Resultaten examens 2016

Geslaagden HAVO leerlingen na tweede tijdvak: 94,3%
Geslaagden VWO leerlingen na tweede tijdvak: 93,3%
Geslaagden VMBO TL leerlingen na tweede tijdsvak: 100%


Voor het goede doel

25vhlklein.jpg

De school heeft een traditie om jaarlijks een goed doel te steunen. In de cursus 2016-2017 staat de hulp aan mensen die geen geld hebben om zich te kleden centraal.
Op verschillende manieren zamelen we geld in voor organisaties die zich hiermee bezighouden.

Globaland: € 1765,--
In oktober waren de brugklassers 3 dagen bezig met het project Globaland: ze besturen een denkbeeldig ontwikkelingsland en maken plannen om met een microkrediet van 10 Euro geld op te halen voor een goed doel.
Zo waren de bruggers een hele dag in de stad te vinden om hun spulletjes aan de man te brengen. Om 2 uur konden we een geweldig bedrag van € 1765 overhandigen aan Cees en Mieke van der Voort: met dit bedrag helpen ze via hun organisatie kinderen in Kenya aan (school)kleding en schoeisel. Cees bedankte de leerlingen hartelijk en overhandigde als dank een prachtig stukje houtsnijwerk uit Kenya aan de locatiedirecteur.

Kerstdienst in de Hooglandse Kerk
Tijdens de kerstdienst in de Hooglandse kerk wordt gecollecteerd voor de Stichting "Dress for success" met een geweldige opbrengst van € 774,10.

Stichting Goed voor Nood
En in de periode tot 10 februari bereiden de leerlingen acties voor om geld in te zamelen voor de Stichting "Goed voor Nood" in Rijnsburg. Op 10 februari wordt de actie afgesloten met allerlei feestelijkheden.
We werken nauw samen met M25, de jongerenorganisatie van de Diaconie van de Leidse kerken.
Klik op het 25/7 logo om te zien hoe het vorige jaren is verlopen!

IMG_0004.jpgIMG_0027-001.jpg

Twee dagen creatief bezig zijn: discussiëren, musiceren en plannen maken om geld in te zamelen voor kinderen in Kenya.

collage_home_2015.jpg