Visser 't Hooft Lyceum

Kansrijk en uitdagend

Alles voor groep 8, klik hier

Visser 't Hooft Lyceum

Nieuws Leiderdorp

groep8141501.jpg


Brugklastypen Leiderdorp 2015-2016

Hoe zijn de brugklassen in 2015-2016 samengesteld? En hoe kun je in klas 2 doorstromen naar gymnasium, atheneum, havo of mavo? Voor een overzicht: klik HIER!


Eerste talenten van start

08-01-2015, 22:41

Op dinsdag 6 januari kwamen de eerste ‘Talentstromers’ van dit schooljaar, tien brugklassers in getal, bij elkaar voor een eerste bijeenkomst. Het zijn de talenten die een extra uitdaging niet uit de weg gaan en die daartoe op school een unieke kans krijgen. Onder het genot van thee, cake, koek en snoep maakten ze kennis met elkaar en hun begeleiders. Daarna dachten de leerlingen diep na over wat ze willen ontwerpen of onderzoeken, wanneer, enzovoort. Als afsluiting bouwden de leerlingen in groepjes een molentje van Lego dat in een andere ruimte stond en waarnaar maar één leerling van het groepje mocht gaan kijken. Er werd flink heen en weer gerend en overlegd. Vlak voor de bel stonden er drie molentjes die alle drie heel erg leken op het 'origineel' en ze werkten ook alle drie!
Lees hier meer over Talentstroom op het Visser in Leiderdorp.

tstroom1415_642x463.jpg

Een mooi cijfer voor Leiderdorp!

07-01-2015, 20:58

RTL Nieuws heeft op basis van de laatste eindexamencijfers per school berekend welke scholen goed presteren, en welke scholen juist niet. Uiteindelijk krijgt elke school per afdeling een eindcijfer. Voor de totstandkoming van dat cijfer is vooral gekeken naar de vraag of scholen op alle vakken boven het minimum scoren. Scoort een school hoog, dan zijn de cijfers van de leerlingen goed. Scoort een school laag, dan zijn die resultaten minder.

Het Visser 't Hooft Lyceum Leiderdorp doet het met z'n examenafdeling mavo (vmbo-t) opvallend goed in de regio en krijgt het cijfer 8,5.
homedronkertLp.jpg


Komende data ouderplatform 2014-2015

dinsdag 10 maart 2015, 19.30 - 21.00 uur
woensdag 3 juni 2015, 19.30 - 21.00 uur