Vakanties en lesvrije dagen

Schooljaar 2016-2017

Voorjaarsvakantie: ma 27 februari tot en met vr 3 maart

Goede Vrijdag en Pasen: vr 14 april tot en met ma 17 april

Meivakantie: ma 24 april tot en met vr 28 april

Bevrijdingsdag: vr 5 mei

Hemelvaart: do 25 en vr 26 mei

Tweede Pinksterdag: ma 5 juni
(Rijnsburg is ook 6 juni vrij)

Paardenmarkt Rijnsburg: wo 14 juni
(alleen Rijnsburg)

Zomervakantie: ma 10 juli tot en met vr 18 augustus

Elke locatie kent zeven zelf in te vullen ‘organisatiedagen’. Op deze dagen zijn de docenten aanwezig, maar de leerlingen zijn vrij. Ouders ontvangen over deze dagen bericht van de school.

Buiten de officiële vakantiedata kan in principe geen vrij worden gegeven. Bij ingrijpende gebeurtenissen kunt u een verzoek om ‘extra vrij’ richten aan de locatiedirecteur. Het formulier hiervoor vindt u hieronder.

Verzuimbeleid

Iedere school is wettelijk verplicht een actief verzuimbeleid te voeren. Het Visser ’t Hooft Lyceum werkt hiervoor nauw samen met Bureau Leerplicht. Is een leerling meer dan gemiddeld afwezig, dan neemt de mentor contact op met de ouders. Samen met de ouders en de leerling worden afspraken gemaakt om het verzuim te voorkomen. Mocht dit geen succes hebben, dan bepaalt de school in overleg met Bureau Leerplicht de vervolgstappen. De leerplichtambtenaar kan nagaan of er een ernstige reden is voor het verzuim en kan daarbij gebruik maken van het Zorg en Advies Team. In een aantal gevallen is een uitzondering mogelijk op de aanwezigheidsplicht. Ouders moeten zich houden aan de regels voor zo’n uitzondering als zij vinden dat er een bijzondere reden is waarom zij vinden dat hun kind niet naar school kan. U kunt hieronder een aanvraagformulier downloaden.