Bestuur

bestuur Visser 't Hooft Lyceum SCOL

Het Visser 't Hooft Lyceum maakt deel uit van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, afgekort als SCOL. SCOL is in 2012 ontstaan uit een fusie van de schoolbesturen SCVO en SKOL. Onder SCOL vallen ook het Bonaventuracollege, de rooms-katholieke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude en de protestants-christelijke basisscholen in Leiden (voorheen vallend onder schoolbestuur PCSL).

Het doel van SCOL is behoud van confessioneel onderwijs in de Leidse regio. De scholen hebben hun eigen rooms-katholieke of protestants-christelijke identiteit. Door op bestuurlijk niveau samen te werken kunnen zij praktische zaken, zoals het lerarentekort en goede huisvesting, beter regelen dan wanneer iedere school dit afzonderlijk zou moeten doen.