Informatie van de decanen

De decaan geeft de leerlingen voorlichting over de mogelijkheden van studie en beroep. Omdat alle leerlingen op een bepaald moment een (beroeps)richting of een profiel moeten kiezen, begint die voorlichting al vroeg. Aan de definitieve leerweg- of profielkeuze gaat een informatieavond voor leerlingen en ouders vooraf. De decaan geeft ook informatie over het aanvragen van studietoelagen.

Decaan voor de havo
De heer N. van der Salm

Decaan voor het vwo
Mevrouw M. Pouw

U kunt deze decanen telefonisch bereiken via het secretariaat van het
Visser in Leiden: 071 - 517 16 61.

Hieronder vindt u nadere informatie van de decanen van havo en vwo en over de vakken in de bovenbouw.

Decanen mavo (vmbo-t)

Visser Leiden:
mw. drs. P.A.D. van Venrooy
tel: 071 - 517 16 61

Visser Leiderdorp:
P.F. Koster
tel: 071 - 589 04 88

Visser Rijnsburg:
mw. L. van Duijn
tel. 071 - 402 17 12