Disclaimer

Het Visser ’t Hooft Lyceum respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt volgens de eisen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Algemeen
Het Visser ’t Hooft Lyceum besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en gebruiksvriendelijkheid van de website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het Visser is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet evenals technische storingen. Mocht u onvolkomenheden tegenkomen, neem dan contact op met de school.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de website van het Visser ’t Hooft Lyceum is voor eigen rekening en risico. Het Visser ’t Hooft Lyceum sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van het bezoek van onze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Het Visser ’t Hooft Lyceum behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Het Visser ’t Hooft Lyceum is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze veranderingen of beëindigingen.

Hyperlinks
De website van het Visser ’t Hooft Lyceum bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van het Visser ’t Hooft Lyceum liggen. Deze links zijn een service voor de gebruiker. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Het Visser ’t Hooft Lyceum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Visser ’t Hooft Lyceum is het niet toegestaan om informatie, beeldmateriaal en foto’s of andere berichtgeving op enige wijze te verspreiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school.

Het Visser ’t Hooft Lyceum respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketingdoeleinden. Wel kunnen deze gegevens door het Visser ’t Hooft Lyceum worden gebruikt voor marketingdoeleinden ten behoeve van de school zelf. Door deze gegevens op te geven stemt u in met dit gebruik hiervan. Meer informatie over dit beleid.

Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.