Aanmelden en dan...

Leerlingen uit groep 8 die bij het Visser ’t Hooft Lyceum Leiden worden aangemeld, met een basisschooladvies van minimaal mavo/havo, havo dan wel vwo en zonder bijzondere hulpvraag in het kader van Passend Onderwijs, worden altijd geplaatst.

Aanmeldingsformulier en adviesblad

Aanmelding van uw zoon of dochter voor het schooljaar 2018-2019 moet plaats hebben gevonden vóór 15 maart 2018. U stuurt ons zowel een aanmeldingsformulier als het adviesblad van de basisschool en ontvangt van ons bericht zodra de aanmelding compleet is. Leerlingen voor wie in het kader van de wet Passend Onderwijs een bijzondere hulpvraag geldt, moeten in principe vóór 1 januari 2018 zijn aangemeld.

Met het adviesblad kunnen wij het onderwijskundig rapport van de basisschool opvragen: daarin staan de gegevens die we nodig hebben om vast te stellen in welk brugklastype wij uw kind kunnen plaatsen:
• advies voor het opleidingsniveau: vwo (atheneum/gymnasium), havo/vwo, havo, mavo/havo, mavo);
• (soms) advies voor een brugklastype (gymnasium, atheneum, havo/vwo, havo, mavo/havo, mavo);
• toets uitslagen van het leerlingvolgsysteem;
• beschrijving van de werkhouding;
• beschrijving van het functioneren in een groep;
• beschrijving van het contact van de school met de ouders.
Daarnaast voeren we overdrachtsgesprekken met de leerkrachten en/of de directie van de basisschool

Procedure tto-intake

Als een leerling tto wil gaan doen, moet hij/zij meedoen met de tto-intake. De leerlingen komen dan bij elkaar en maken een aantal tests die het taalgevoel en de motivatie in kaart brengen.

De onderwerpen van de testjes zijn: leermotivatie, dictee en begrijpend lezen. Deze zijn in het Nederlands, ze toetsen dus niet het niveau van het Engels.
De uitslagen van de tto-intake worden besproken met de leerlingen die zich voor Visser 't Hooft hebben ingeschreven. Dit is ook meteen een eerste kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats op 18 april 2018. Hiervoor ontvangt u een aparte uitnodiging. .

Vanaf nu kan er weer worden aangemeld voor de tto-intakemiddag van woensdag 7 maart.

De aanmeldprocedure ziet er verder als volgt uit:
• woensdag 7 maart 2018: 13:00-15:45 tto intake
• woensdag 14 maart 2018: sluiting aanmelding
• woensdag 18 april 2018: bespreking tto-intake/ kennismakingsgesprek
• half mei 2018: uitslag toelating
• begin juni 2018: indeling klassen
• woensdag 27 juni 2018: kennismakingsmiddag

Bericht van plaatsing

Zodra de aannamecommissie de beoordeling heeft afgerond, ontvangt u van ons een bericht over de toelating. Wij informeren u uiterlijk 15 mei 2018 op voorwaarde dat de aanmelding en het onderwijskundig rapport vóór 15 maart 2018 compleet zijn aangeleverd.
U ontvangt van ons uiterlijk 15 juni 2018 een bericht over de plaatsing in een bepaald type brugklas.

Klassenindeling

Bij het indelen van de leerlingen in de klassen kijken we in eerste instantie naar de door de basisschool verstrekte gegevens, en met name naar het gegeven advies. Wanneer het advies van de basisschool en de voorkeur van ouders en leerlingen verschillen, adviseren wij de ouders contact op te nemen met de leerkracht van groep 8. Ook andere elementen spelen bij de klassenindeling een rol: verdeling van jongens en meisjes, bijvoorbeeld en - bij meer brugklassen van hetzelfde type - de wensen van leerlingen om samen met een vriend of vriendin in dezelfde klas te worden geplaatst.

Kennismakingsdag

De nieuwe brugklassers maken kennis met hun nieuwe klasgenoten en hun mentor op woensdagmiddag 27 juni 2018 van 13.30.tot 15.00 uur. Leerlingen ontvangen hiervoor ruim van te voren een uitnodiging.

Start van het schooljaar

De eerste week van het schooljaar 2018-2019 starten we met een introductiedag. Samen met hun mentor zullen alle brugklassers deze dag het gebouw en het reilen en zeilen in het brugklasjaar op het Visser beter leren kennen. Begin september gaan we met alle brugklassers op introductiekamp. Dit duurt 3 dagen (2 nachten in een kampeerboerderij). We doen allerlei kennismakingsspellen, maar je krijgt ook lessen van verschillende vakdocenten.