Aanmelden en dan...

• woensdag 15 maart 2017: sluiting aanmelding
• woensdag 19 april 2017: intake-gesprekken voor tto-leerlingen volgens rooster
• half mei 2017: uitslag toelating
• begin juni 2017: indeling klassen
• woensdag 21 juni 2017: kennismakingsmiddag


Leerlingen uit groep 8 die bij het Visser ’t Hooft Lyceum Leiden worden aangemeld, met een basisschooladvies van minimaal mavo/havo, havo dan wel vwo en zonder bijzondere hulpvraag in het kader van Passend Onderwijs, worden altijd geplaatst.

Aanmeldingsformulier en adviesblad

Aanmelding van uw zoon of dochter voor het schooljaar 2017-2018 moet plaats hebben gevonden vóór 15 maart 2017. U stuurt ons zowel een aanmeldingsformulier als het adviesblad van de basisschool en ontvangt van ons bericht zodra de aanmelding compleet is. Leerlingen voor wie in het kader van de wet Passend Onderwijs een bijzondere hulpvraag geldt, moeten in principe vóór 1 januari 2017 zijn aangemeld.

Met het adviesblad kunnen wij het onderwijskundig rapport van de basisschool opvragen: daarin staan de gegevens die we nodig hebben om vast te stellen in welk brugklastype wij uw kind kunnen plaatsen:
• advies voor het opleidingsniveau: vwo (atheneum/gymnasium), havo/vwo, havo, mavo/havo, mavo);
• (soms) advies voor een brugklastype (gymnasium, atheneum, havo/vwo, havo, mavo/havo, mavo);
• toets uitslagen van het leerlingvolgsysteem;
• beschrijving van de werkhouding;
• beschrijving van het functioneren in een groep;
• beschrijving van het contact van de school met de ouders.
Daarnaast voeren we overdrachtsgesprekken met de leerkrachten en/of de directie van de basisschool

Bericht van toelating

Zodra de aannamecommissie de beoordeling heeft afgerond, ontvangt u van ons een bericht over de toelating. Wij informeren u uiterlijk 15 mei 2017 op voorwaarde dat de aanmelding en het onderwijskundig rapport vóór 15 maart 2017 compleet zijn aangeleverd.

Klassenindeling

Bij het indelen van de leerlingen in de klassen kijken we in eerste instantie naar de door de basisschool verstrekte gegevens, en met name naar het gegeven advies. Wanneer het advies van de basisschool en de voorkeur van ouders en leerlingen verschillen, adviseren wij de ouders contact op te nemen met de leerkracht van groep 8. Ook andere elementen spelen bij de klassenindeling een rol: verdeling van jongens en meisjes, bijvoorbeeld en - bij meer brugklassen van hetzelfde type - de wensen van leerlingen om samen met een vriend of vriendin in dezelfde klas te worden geplaatst.

Bericht van plaatsing

U ontvangt van ons uiterlijk 15 juni 2017 een bericht over de plaatsing.

Kennismakingsdag

De nieuwe brugklassers maken kennis met hun nieuwe klasgenoten en hun mentor op woensdagmiddag 21 juni 2017 van 13.30.tot 15.00 uur. Leerlingen ontvangen hiervoor ruim van te voren een uitnodiging.

Start van het schoojaar

De eerste week van het schooljaar 2017-2018 starten we met een introductiedag. Samen met hun mentor zullen alle brugklassers deze dag het gebouw en het reilen en zeilen in het brugklasjaar op het Visser beter leren kennen. Begin september gaan we met alle brugklassers op introductiekamp. Dit duurt 3 dagen (2 nachten in een kampeerboerderij). We doen allerlei kennismakingsspellen, maar je krijgt ook lessen van verschillende vakdocenten.