Beter Bèta

Veel van onze leerlingen kiezen in de bovenbouw voor een zogenaamd natuurprofiel. Natuurlijk word je daarop in de onderbouw goed voorbereid: de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie besteden veel aandacht aan de theoretische maar ook praktische kanten van onderzoek. In de onderbouw krijgen ook alle leerlingen te maken met het vak technisch ontwerpen: daar wordt aandacht besteed aan moderne technieken als robotica en creatief ontwerpen.
In de bovenbouw biedt het Visser het vak NLT aan: een vakoverstijgend examenprogramma waarin op een praktische manier technologisch onderzoek wordt gedaan als onderdeel van de “doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden”.
Natuurlijk krijg je les in moderne practicum-lokalen.

HPIM0230.jpg

Technologie is het vakoverstijgende programma voor de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde. Doel van dit vak is de samenhang tussen de bètavakken te benadrukken, de aansluiting met exacte vervolgopleidingen te verbeteren evenals de beeldvorming van opleidingen en beroepen in bèta en techniek. Dit is ook een doel van de overheid: zie bijvoorbeeld "Naar 4 op de 10, meer technologietalent voor Nederland".

HPIM0224.jpg

ONDERZOEKEN EN ONTWERPEN

Technologie in de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde. Elk van de vakken verzorgt in een leerjaar het thema 'onderzoeken', biologie in het eerste leerjaar met het thema water, natuurkunde in het tweede leerjaar met het thema energie en scheikunde in het derde leerjaar met de modules 'lijm', 'water' en 'voeding'. Daarnaast is er in elk van de leerjaren een module 'technisch ontwerpen' waarin de ontwerpcyclus centraal staat. In de brugklas worden een brug en een race-auto (van hout) gemaakt, in de tweede klas wordt een energiezuinig vakantiehuis ontworpen en in de derde klas wordt een knikkerbaan ontworpen en een programma geschreven voor een robot. In beide opdrachten wordt uitgegaan van een aantal eisen waaraan het product moet voldoen.

SAMENWERKEN MET VERVOLGONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN

Bij het uitvoeren van het programma van technologie werkt het Visser 't Hooft Lyceum samen met de Haagse Hogeschool, TU Delft, de Universiteit van Leiden (o.a. Junior Science Lab) en Hogeschool Leiden. Ook neemt de school deel aan Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk. Hierin werken we met Shell en andere bedrijven en het ministerie van Onderwijs samen om leerlingen in het derde leerjaar meer na te laten denken over een opleiding en beroep in de technische sector. Dankzij deze contacten leren leerlingen ontwerpen en onderzoeken op een manier die aansluit bij de universiteit en het bedrijfsleven en worden wetenschappelijke ontwikkelingen in het onderwijs geïntegreerd. Door in de bovenbouw te kiezen voor NLT kunnen de leerlingen de leerlijn die in de onderbouw is gevolgd, voortzetten in de bovenbouw.