De soorten brugklassen op het Visser in Leiden

Kagerstraat

Op de Kagerstraat hebben we de volgende brugklassen:

gymnasium-tto
atheneum-tto
havo/atheneum-tto
atheneum-Nederlandstalig
havo/atheneum-Nederlandstalig
mavo/havo-Nederlandstalig

Je kunt geplaatst worden in een brugklas op de Kagerstraat met minimaal mavo-advies van de basisschool. Op basis van het onderwijskundig rapport (OKR) en eventueel verder contact met basisschool en ouders bepalen we wat de beste brugklas voor de leerling is.

Voor de toelating tot de tto-klassen geldt dat een leerling minimaal een sterk havo-advies moet hebben en de ambitie om voor tweetalig onderwijs te willen gaan. Voor tto wordt een extra ouderbijdrage gevraagd.


Keuzemodules in de brugklas

Je kiest in de brugklas voor zogenaamde keuzemodules: een deel van het schooljaar kun je zo een bijzonder accent aan je opleiding toevoegen. Op dit moment is er keuze uit Spaans, Chinees, drama, filosofie, “sport-algemeen” en voetbal. De meeste modules krijgen in klas 2 en 3 een vervolg in zogenaamde keuzevakken.