Contact

contact Visser 't Hooft Lyceum Leiden

Klik op de foto voor een routebeschrijving

Visser 't Hooft Lyceum
Kagerstraat 1
2334 CP Leiden
Algemeen telefoonnummer 071 – 5171661
Algemeen e-mailadres: info@ld.vhl.nl

Absentenlijn: 071 - 5154465


De dagelijkse leiding berust bij de locatiedirecteur, 4 teamleiders, de coördinator bedrijfsvoering en de coördinator onderwijs.

Locatiedirecteur


Locatie Management Team

Mw. M.E. Linstra-Ondaatje, teamleider brugklas
Mw. A. Davelaar, teamleider mavo en 2/3 havo/vwo
Dhr. W. van Boxtel MEd, teamleider 4 en 5 havo
Dhr. J.P. Wietsma, teamleider 4, 5 en 6 vwo
Dhr.Drs. P. Boer, coördinator onderwijs
Dhr.Ir. W.J. Koster, coördinator bedrijfsvoering
Dhr. Drs. R. van der Nat, coördinator tweetalig onderwijs

Coördinatoren

De teamleiders worden ondersteund door (leerjaar)coördinatoren:
Dhr. M.J. Ligtvoet MSc , leerjaarcoördinator brugklassen
Dhr. Drs. J. Schoemaker, leerjaarcoördinator 4-havo
Dhr. J. Neuteboom, leerjaarcoördinator 4-vwo


Teamassistenten

De zorg voor de leerlingen is ondergebracht in 4 teams die worden ondersteund door teamassistenten. Deze houden zich onder meer bezig met dagelijkse administratieve taken, zoals de aanwezigheidscontrole. Ze zijn ook de opvang voor leerlingen die inhaalwerk moeten doen of die (tijdelijk) uit de les zijn verwijderd.

De teamassistenten zijn:
Mw. J. Aalten-Versteeg: vwo vanaf de tweede klas
Dhr. J. Manuputty: vwo vanaf de tweede klas
Mw. A. Troostheide: brugklas en havo vanaf de tweede klas
Zij beheren ook de zogenaamde absentenlijn: 071 5154465.

De eerste opvang van de Mavo leerlingen wordt gedaan door de conciërges. Leerlingen van die afdeling melden zich dus bij de conciërgebalie in de hal van het gebouw Kagerstraat.


Absentie

Is uw kind ziek? Belt u tussen 7.45 uur en 8.30 uur naar school, 071 - 5154465.
Spreek duidelijk de naam/klas van uw kind in en de reden van absentie.
U dient de absentmelding dagelijks te herhalen tenzij u andere afspraken hierover maakt met de teamassistent.


Decanaat

De orientatie op loopbaan en beroep (LOB) wordt verzorgd door 3 decanen

Dhr. Dr. F.J.A.M. Windmeijer - afdeling vwo
Dhr. N. van der Salm - afdeling havo
mw drs. P.A.D. van Venrooij - afdeling mavo

Voor meer informatie betreft het decanaat klik hier.


Zorgteam, tevens zorg-contactpersonen

Het zorgteam bestaat uit 4 zorgcoördinatoren/contactpersonen
mw. I. Houba, leerjaren 1 en 2 (hba)
mw. L.G.M. Dickhoff, 1 t/m 4 mavo (dck)
dhr. J.O. Hoekstra, 4 en 5 havo (hka)
mw. H.N.K. Groos, 3 havo en 3 t/m 6 vwo (gro)


Voor meer informatie over het zorgteam klik hier.


DMR (DeelMedezeggenschapsRaad)

Leerlinggeleding:
twee vacatures

Oudergeleding:
Mw. J. Dubbeldam
Mw. M. Huizer

Personeelsgeleding:
Mw. V.J. van Leeuwen-Brouwer (lwn) voorzitter
Mw. drs. C.C. Heesterman (hmn) secretaris
Dhr. J. van Gorkom (grk)
Mw. L. Dickhoff (dck)

voor meer informatie betreft de DMR klik hier.


Ouderplatforms en leerlingenplatforms

3 maal per jaar worden per onderwijsteam informele bijeenkomsten georganiseerd voor ouders en leerlingen. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de teamleiders.