Woensdag 9 mei 2018

Pre-University

Op donderdag 12 april heeft Flory Olsthoorn (6v) haar diploma van Pre-University ontvangen. Zij heeft anderhalf jaar aan de universiteit colleges gevolgd over de meest uiteenlopende onderwerpen en in werkgroepen onderzoek gedaan. Zo heeft zij kennis gemaakt met de verschillende wetenschappelijke disciplines, met wat wetenschap is en hoe wetenschap zich verhoudt tot de samenleving. Het onderzoek voor haar profielwerkstuk Defining cytostatic sensitivity of Olaparib resitant BRCA1 deficient cells sloot aan bij lopend onderzoek van de universiteit. Het profielwerkstuk was zo goed, dat het genomineerd werd voor de Jan Kijne Onderzoeksprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste onderzoek van alle Pre-universitystudenten. Met dit onderzoek heeft Flory laten zien dat zij, volgens begeleider en jury, het niveau heeft van een derdejaars bachelorstudent. Flory heeft nu al een erkend universitair diploma.