Maandag 17 december 2018

Kerstviering in de Hooglandse kerk

Op donderdag 20 december vierden we als school weer Kerst, traditiegetrouw in de Hooglandse kerk te Leiden.

Eén maal per jaar komen we allen tezamen en luisteren en kijken we naar wat leerlingen, docenten en ouders zingen, spelen, acteren en zeggen rondom kerst.
Het thema van de viering dit jaar is omzien naar wie ziek is -“ik was ziek en u verzorgde mij.”

De collecte dit jaar is dan ook voor het project Hotspot Samos van de Leidse huisarts Lucie Pufkus: de opbrengst hiervoor was ruim 1100 Euro: een geweldig resultaat waarvoor we iedereen hartelijk danken.
Het geld is gebruikt om 16 volle verhuisdozen met baby-kleren naar Samos te sturen: ook deze inzamelingsactie heeft veel opgebracht: dank aan alle gulle gevers.
Het restant van het collectegeld is overgemaakt naar de Diaconie van de Leidse kerken: zij kopen er medicijnen voor die ook naar Samos gaan.