Examen-uitslag 2019

Wij feliciteren al onze geslaagde kandidaten


Onze school

Op het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden kun je een opleiding volgen voor:
- mavo (vmbo-t)
- havo
- atheneum
- gymnasium


Bij havo en atheneum kun je ook kiezen voor tweetalig onderwijs dat je afsluit met een IB-examen (International Baccalaureate). Het gymnasium in de onderbouw van het Visser op de Kagerstraat is altijd tweetalig.

In de brugklas bieden we keuzemodules aan voor Chinees, Spaans, Filosofie, Sport en Drama. Hiermee kun je een persoonlijk tintje aan je opleiding geven.

Ook in de bovenbouw kun je veel kiezen: bijzonder is dat je op havo en vwo in drie kunstvakken examen kunt doen: beeldende vorming, drama en muziek. Ook kun je voor extra bètavakken kiezen als Natuur, Leven en Technologie (NLT) en wiskunde-D.

Speerpunten:

Het Visser legt bijzondere nadruk op drie speerpunten:

1. Internationaal onderwijs: we besteden aandacht aan Wereldburgerschap, nemen kennis van andere culturen en leren hoe we ons daarin kunnen begeven. We gaan op uitwisseling, doen mee aan internationale projecten en organiseren reizen binnen en buiten Europa.

2. Sterk mentoraat: de mentor werkt, samen met de mentorklas in elk leerjaar aan positieve groepsvorming en we zorgen voor een veilige schoolomgeving waar we naar elkaar omzien.

3. Onderzoekend leren: vanaf de brugklas trainen we vaardigheden die zijn gericht op “life long learning”: je leert om ook in de toekomst aan je ontwikkeling te blijven werken.2017_br1.jpg

Het Globaland project wordt elk jaar in de Brugklas georganiseerd.

2017_globaland2a.jpg

Twee dagen creatief bezig zijn: discussiëren, musiceren en plannen maken om geld in te zamelen voor kinderen in Indonesië.

collage_home_2015.jpg