Het eeuwboek van het Visser ’t Hooft Lyceum

Hoe kun je een bijdrage leveren?
Ben je oud-leerling ,oud-personeelslid of was je ouder van een Visser-leerling? Heb je bijzondere herinneringen aan wat de school je gebracht heeft en wat je hebt gemist, schrijf daar dan iets over in de ruimte hieronder.

Je stukje mag maximaal 150 woorden zijn: de redactie beslist over wel/niet plaatsen en kan jouw tekst ook redigeren.

Vermeld je (meisjes/jongens-)naam, je schooljaren, de locatie: Kagerstraat, Leiden Zuid-West, Leiderdorp of Rijnsburg
Foto’s zijn natuurlijk ook van harte welkom! Stuur ze naar eeuwboek@vhl.nl.
Uiterste inzenddatum: 15 maart 2019

*
*
*
*
Wij verstrekken uw e-mailadres niet aan derden

Uw telefoonnummer is in dit formulier niet verplicht, maar we stellen het wel op prijs.

maximaal 150 woorden.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.