Telefoontassen of kratten


Alle leerlingen kregen op maandagochtend een filmpje, met in de hoofdrol onze locatie directeur, als dagopening te zien over het onderwerp 'telefoontassen'. Klik op de afbeelding om deze te bekijken.

Vanaf 8 april is de grote start: vanaf dan geen telefoons meer buiten de telefoontas of krat!

Na een thema avond met ouders van 12 maart (en de steeds grotere berg aan wetenschappelijk onderzoek) konden we er écht niet meer om heen: we moeten iets met die telefoons.

De mobiele telefoon neemt een prominente plaats in in ons dagelijks leven. Er zijn dan ook steeds meer docenten die dit inzicht delen en zoeken naar een manier om moderne media een zinvolle plek te geven binnen de klas. Enerzijds wordt bewezen dat het betrekken van smartphones in de klas leidt tot meer betrokkenheid, anderzijds worden de leerlingen afgeleid door sociale activiteiten die op de achtergrond pop-uppen. Bezwijken voor de sociale druk om in communicatie te zijn, wint het regelmatig van de behoefte op te willen letten tijdens de les. Het vermogen om langere tijd te focussen en geconcentreerd te zijn is voor leerlingen echt essentieel. Door de komst van de smartphone neemt onze spanningsboog daarin juist af. Elk onbewaakt ogenblik wordt naar de smartphone gegrepen.
Ze leiden leerlingen af van de les, verminderen het sociale contact buiten de lessen en maken leerlingen eraan verslaafd. We beginnen met de telefoons in de les aan te pakken. Daar is het probleem het meest urgent.

Wij denken met de telefoontas een oplossing te hebben voor in de klas. In alle lokalen is er een telefoontas waar leerlingen aan het begin van de les hun telefoons in op moeten bergen. Daar blijven de telefoons tot het einde van de les. Op deze manier is de leerling niet afgeleid door trillingen, piepjes of pop-ups. Eventueel gebruik van de telefoons blijft mogelijk, maar dan wel pas na expliciete toestemming van de docent. Simpel en doeltreffend.

De volgende regels zijn met de leerlingen afgesproken:
• Tijdens elke les en dus bij elke docent
• De leerlingen zorgen dat de telefoon uitstaat (of op vliegtuigmodus)
• Als tijdens de les blijkt dat een leerling toch een telefoon binnen handbereik heeft of zijn geluid aan heeft laten staan, levert de docent de betreffende telefoon (met een briefje erbij van welke leerling/klas) in bij de administratie en kan de leerling de telefoon vanaf 16.30 uur ophalen. Daar maakt de leerling ook een afspraak om 1 uur na te komen. Bij herhaaldelijk overtreden van deze regels worden de ouders en de teamleider geïnformeerd.

Deze aanpak betekent voor de ouder/ verzorger dat mocht er een calamiteit zich voordoen en u dringend contact wenst te hebben met uw zoon of dochter, dat u belt naar het algemene schoolnummer. Wij zullen dan zo snel mogelijk uw zoon of dochter uit de les halen.

Het zal even wennen zijn, maar uiteindelijk heeft iedereen er voordeel van.