Internationaal leren; Moderne Vreemde Talen

De Moderne Vreemde Talen spelen op het Visser 't Hooft Lyceum een belangrijke rol in het internationaal onderwijs. De vele buitenlandse partnerscholen waar we mee samenwerken en de internationale projecten maken dat de kennis en ervaring ook daadwerkelijk worden toegepast. Het Visser is op taalgebied bovendien verbonden aan een aantal netwerken, TTO/IB, Chinees en Camino Español.

Vaardigheden centraal

Nederlands en de moderne vreemde talen gaan allemaal over communiceren. Leerlingen worden getraind in vaardigheden als presenteren, debatteren, corresponderen, zowel in het Nederlands als de vreemde talen. Speciaal de projecten van EIO (Europese en Internationale Oriëntatie) en activiteiten als Taaldorp, waarbij leerlingen zo getrouw mogelijk ‘buitenland spelen’, zijn gericht op het versterken van de genoemde vaardigheden.

Uitwisselingen in de derde klas

De uitwisselingsprogramma’s van de school bevorderen een actieve kennismaking met de taal en de cultuur van een ander land. Het Visser in Leiderdorp organiseert jaarlijks een uitwisseling met een scholen in Slowakije en Spanje. De vestiging Leiden heeft uitwisselingen met scholen in Frankrijk, Duitsland, Slowakije, Spanje, Denemarken en Engeland.

Chinese taal en cultuur

chinees_examenvak.jpg

Klik op de foto voor meer informatie

Op het Visser geven we al sinds 2006 Chinees. Veel van onze leerlingen zullen in hun toekomstige werkkring met China te maken krijgen.Daarom kun je bij ons Chinese taal en cultuur op het vwo als eindexamenvak kiezen als “tweede moderne vreemde taal” naast het Engels.

Om te kijken of deze taal aansluit bij wat jij wilt in je schoolloopbaan kies je in de brugklas een module Chinees. Vanaf de tweede klas kun je het vak dan als keuzevak opnemen en kun je er op het vwo zelfs eindexamen in doen.
Bovendien kunnen gemotiveerde leerlingen ervoor kiezen om certificaten te halen van het internationaal erkende Chinees staatsexamen HSK. Hiervoor krijgen zij specifieke training.Cursus Chinese cultuur, actualiteit en taal bij de Volksuniversiteit Leiderdorp. Voor ouders en leerlingen!

In de bovenbouw: extra Frans, Duits en Spaans

delfdalf.jpg

Het Visser ’t Hooft Lyceum biedt leerlingen de kans om mee te doen aan de DELF junior examens. Deze examens worden in Nederland georganiseerd door het Institut Français. Een DELF-certificaat is internationaal erkend en geldt voor het leven. Het ‘Diplôme d’Etudes en Langue Française’ kent verschillende niveaus, van A2 tot en met B2 volgens de standaard van het Europees Referentie Kader. Het Visser traint gemotiveerde leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo voor het examen door middel van wekelijkse lessen in kleine groepen.

gi_logo.png

Leerlingen met Duits in hun pakket kunnen in de bovenbouw een officieel Goethe Zertifikat halen aan het Goethe Institut.

spain.jpg

Een wereldtaal in opkomst, en niet alleen voor vakanties aan de Costa del Sol: over de hele wereld spreken 500 miljoen mensen Spaans. In de brugklas-keuzemodule leer je deze wereldtaal ontdekken op een leuke en leerzame manier. Heb je aanleg voor die taal, dan kun je het vak vanaf de tweede klas en in de bovenbouw kiezen. Je kunt examen Spaans doen op havo en vwo-niveau.

BELGICA_y_PB_spaans.jpg

Het is mogelijk om in de bovenbouw te kiezen voor een intensief Spaans programma; Camino Español. In samenwerking met het Spaanse ministerie van onderwijs volgen leerlingen extra lessen Spaanse taal en cultuur. Deze lessen worden verzorgd door een native speaker Spaans. Het programma wordt afgesloten in het examenjaar met een DELE examen (‘Diploma de Español como Lengua Extranjera’, een internationaal erkend diploma Spaans. Extra activiteiten en uitwisselingen ondersteunen dit programma.