Mavo (vmbo-t)

collagemavo.jpg

Elos-Mavo - Internationaal met Ambitie

In het schooljaar 2017-2018 zijn we in de brugklas gestart met de Elos-Mavo.
Elos is een internationaliseringsprogramma voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen werken hierbij aan internationale en interculturele vaardigheden. De samenleving wordt steeds internationaler en complexer en tegelijk ook kleiner.

Door moderne communicatietechnologieën en snelle transportmogelijkheden worden absolute grenzen steeds minder ervaren. Wij vinden dat we onze leerlingen goed moeten voorbereiden op deze samenleving. Leerlingen zullen zich met behulp van Elos met meer enthousiasme en vertrouwen over de eigen grenzen heen ontwikkelen en leren samenwerken. Zo dragen we bij aan een betere Europese en mondiale samenleving en inspireren we jonge mensen het beste uit zichzelf te halen.

Voor meer informatie over Elos zie:
https://www.epnuffic.nl/voortgezet-onderwijs/elos/elos-voor-leerlingen

Leerlingprofiel

Mavo-leerlingen bij ons op school hebben ambitie en interesse in de wereld om zich heen. Ze leren een vreemde taal om echt met iemand te communiceren. Ze willen ook weten wat hun ondernemingsplan oplevert of wat de resultaten van hun profielwerkstuk zijn.
Voor de plaatsing in de brugklas kijken we naar het schooladvies én het onderwijskundig rapport van de basisschool. Een volwaardig Mavo/vmbo-t-advies is noodzakelijk. Wij staan daarnaast voor een ‘warme overdracht’.

Mavo/havo brugklas

Leerlingen met een mavo-advies komen bij ons in de mavo-havo brugklas. Vanaf de tweede klas doen de leerlingen mavo of havo. We geven gedifferentieerd les, net als op de basisschool. Gedurende het schooljaar monitoren we de ontwikkeling van de leerling, om ervoor te zorgen dat we de leerling op een zo goed mogelijk wijze begeleiden naar een succesvolle toekomst.

Bovenbouw en examens

In de derde klas worden de eerste vakkeuzes gemaakt ter voorbereiding van het eindexamen. In de vierde klas doen alle leerlingen examen in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Daarnaast wordt minimaal één ‘wettelijk verplicht sectorvak gekozen (biologie, natuurkunde of economie) en twee of drie andere vakken. Voor doorstromen naar het mbo is een eindexamen in zes vakken voldoende. Voor doorstroom naar de havo moet een leerling examen doen in zeven vakken. Leerlingen met een voorsprong in het vak Engels kunnen vervroegd examen in dat vak doen.
We werken vanaf de tweede klas met een LOB-programma, zodat leerlingen een goede keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding. Hiervoor gebruiken wij onder meer het online-programma Qompas. Ook gaan alle leerlingen van klas 3 op stage om te ontdekken welk vakgebied bij hen past.