Mavo (vmbo-t)

collagemavo.jpg

Elos-Mavo - Internationaal met Ambitie

In het schooljaar 2017-2018 zijn we in de brugklas gestart met de Elos-Mavo.
Elos is een internationaliseringsprogramma voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen werken hierbij aan internationale en interculturele vaardigheden. De samenleving wordt steeds internationaler en complexer en tegelijk ook kleiner.

Door moderne communicatietechnologieën en snelle transportmogelijkheden worden absolute grenzen steeds minder ervaren. Wij vinden dat we onze leerlingen goed moeten voorbereiden op deze samenleving. Leerlingen zullen zich met behulp van Elos met meer enthousiasme en vertrouwen over de eigen grenzen heen ontwikkelen en leren samenwerken. Zo dragen we bij aan een betere Europese en mondiale samenleving en inspireren we jonge mensen het beste uit zichzelf te halen.

Voor meer informatie over Elos zie:
https://www.epnuffic.nl/voortgezet-onderwijs/elos/elos-voor-leerlingen
Leerlingprofiel

Mavo-leerlingen bij ons op school hebben ambitie en interesse in de wereld om zich heen. Ze leren een vreemde taal om echt met iemand te communiceren. Ze willen ook weten wat hun ondernemingsplan oplevert of wat de resultaten van hun sectoronderzoek zijn.
Voor de plaatsing in de brugklas kijken we naar het schooladvies én het onderwijskundig rapport van de basisschool. Een volwaardig Mavo/vmbo-t-advies is noodzakelijk. Wij staan daarnaast voor een ‘warme overdracht’. Met alle leerlingen die bij ons op school komen hebben we een ambitiegesprek omdat we uw kind echt willen leren kennen!

Mavo/havo brugklas

Leerlingen met een Mavo-advies komen bij ons in de Mavo-Havo brugklas. Vanaf de tweede klas doen de leerlingen Mavo of Havo. We geven gedifferentieerd les, net als op de basisschool. Gedurende het schooljaar monitoren we de ontwikkeling van de leerling, om ervoor te zorgen dat we de leerling op een zo goed mogelijk wijze begeleiden naar een succesvolle toekomst.

Bovenbouw en examens

Vanaf het derde leerjaar hebben we twee uitstroomrichtingen:
• Economie & Ondernemen, waar het project Jong ondernemen onderdeel van is;
• Leven & Techniek, waar het sluitstuk van de onderzoeksleerlijn resulteert in een meesterproef: het sectoronderzoek.

In beide richtingen is Nederlands, Engels en Wiskunde verplicht. Daarnaast worden nog vier andere vakken gekozen. Daarmee doen onze Mavo-leerlingen examen in zeven vakken, zodat ze nog vele kanten op kunnen. Na de Mavo blijven sommige leerlingen bij ons om hun weg op de Havo te vervolgen, anderen stromen uit naar een passende MBO-opleiding.

Examen resultaten

We zijn trots op onze leerlingen én op de resultaten die we daarmee behalen. De afgelopen drie jaar hadden we steeds 100% geslaagden!