Pre-University College

Puc_logo3.jpg

Het Visser 't Hooft Lyceum is er trots op dat jaarlijks enkele leerlingen van het vwo door de zware selectie komen van het Pre-University College. Dit is een onderdeel van de Universiteit Leiden.

Pre-University College en LAPP-Top
Pre-University behoort samen met LAPP-Top tot de Honours Academy excellentieprogramma’s van de Universiteit Leiden. Hiermee wil de universiteit het beste halen uit de beste leerlingen.

Bij het Pre-University College krijgen leerlingen gedurende twee jaar een middag per week college over een breed scala aan onderwerpen, dringen zij door tot de kern van wetenschappelijk onderzoek en verdiepen zij zich in de wetenschappelijke uitdagingen van de huidige tijd.

Bij het traject LAPP-Top pluizen leerlingen een bepaald onderwerp dat hen interesseert volledig uit in acht bijeenkomsten.

Het Visser vindt het belangrijk dat leerlingen zich uitgedaagd voelen en dat zij, intern en extern, de mogelijkheid krijgen om hun talenten ten volle te ontplooien. Daarom willen wij in de komende jaren onze samenwerking met de Universiteit Leiden bestendigen en uitbouwen.

In dit filmpje van de Universiteit Leiden wordt op beeldende wijze uitgelegd wat het Pre-University College inhoudt!