Rooster

Hieronder vind je het schema voor de toetsweek Maart 2019: Onderbouw en bovenbouw.
De tijden binnen de aangegeven dagen zijn nog niet bekend: die komen later in Zermelo Portal.
Ook mondelingen en practica moeten nog worden toegevoegd.

Toetsrooster Maart 2019 (gewijzigd)

Het toetsrooster voor de tweede toetsweek staat inmiddels op Zermelo.
Lokalen volgen later.
Let op: Wiskunde D (6vwo) en Latijn (Brugklas) zijn nog verplaatst in vergelijking tot het rooster zoals dat eerder was gepubliceerd.
Leerlingen met extra vakken moeten met dhr. Boer een afspraak maken voor het geval ze toetsen op hetzelfde moment hebben.

Datumlijst cursus 2018-2019

Vakantie-overzicht 2018-2019

In overleg met de Gemeente Leiden is onderstaande vakantieregeling geldend voor de cursus 2018-2019:
27 augustus 2018: start van het nieuwe schooljaar
3 oktober 2018: Leidens Ontzet
20 t/m 28 oktober 2018: Herfstvakantie
22 december 2018 t/m 6 januari 2019: Kerstvakantie
23 februari 2019 t/m 3 maart 2019: Voorjaarsvakantie
19 april 2019: Goede vrijdag
20 april t/m 5 mei 2019: Meivakantie, inclusief Tweede Paasdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag.
30 en 31 mei 2019: Hemelvaartsweekend
10 juni 2019: Tweede Pinksterdag
20 juli 2019 t/m 1 september 2019: Zomervakantie.

Extra vrij vragen?

Schooltijden

Regulier 60 minuten rooster

1e uur: 08.25 - 09.25 uur
2e uur: 09.25 - 10.25 uur
Pauze
3e uur: 10.45 - 11.45 uur
4e uur: 11.45 - 12.45 uur
Pauze
5e uur: 13.10 - 14.10 uur
6e uur: 14.10 - 15.10 uur
Pauze
7e uur: 15.20 - 16.20 uur

40 minuten rooster

1e uur: 08.25 - 09.05 uur
2e uur: 09.05 - 09.45 uur
3e uur: 09.45 - 10.25 uur
pauze
4e uur: 10.45 - 11.25 uur
5e uur: 11.25 - 12.05 uur
6e uur: 12.05 - 12.45 uur
Pauze
7e uur: 13.10 - 13.50 uur

Magister, Zermelo-Portal en N@tschool

De leerlingenadministratie, inclusief cijferadministratie vindt plaats via het programma Magister. Ouders van leerlingen tot 18 jaar krijgen hiervoor een inlogcode.

Roosters zijn te vinden op het Zermelo-portal en in Magister. De laatste wijzigingen worden echter alleen in Zermelo gepubliceerd. Dat programma is dus leidend!

Bent u uw inloggegevens vergeten, dan kunt u een mail sturen naar mw. Gertenaar op het secretariaat Kagerstraat (gta@vhl.nl)

Studiegegevens en leerroutes (studiewijzers per vak) worden opgenomen in de electronische leeromgeving van de school via het programma N@tschool.

Tekst