Samenleven in de school

Er zijn elke dag heel veel leerlingen, leraren en andere medewerkers in de school. Als we alles goed willen laten verlopen, zijn er gedragsregels nodig. De meeste dingen voel je zelf wel aan, maar de regels hieronder zijn belangrijk om te noemen.

“Samen zijn wij de school”

Onder het motto “Samen zijn wij de school” hebben we 6 basisregels gesteld waaraan we ons allemaal houden.

• We behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden.
• We komen op tijd.
• We komen voorbereid in de les.
• We zorgen met elkaar voor een goed verloop van de les.
• We gaan netjes om met de school.
• We zorgen dat onze school veilig en gezond is.

We behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden:

Dat betekent dat we op vriendelijke wijze met elkaar omgaan, rekening houden met elkaar en met ieders overtuiging. We geven elkaar de ruimte om te zijn wie we zijn. Meningsverschillen lossen we op door een gesprek. Grove taal en fysiek geweld gebruiken we niet.

We komen op tijd:

We zorgen ervoor in elke les op tijd aanwezig te zijn.
Kom je toch een keer te laat, zie dan de “Praktische Zaken”.

We komen voorbereid in de les:

Voorbereid naar de les komen betekent voor de leerling dat het maakwerk en leerwerk in orde is. Ook heeft iedereen alle boeken, schriften en andere schoolspullen bij zich.

We zorgen samen voor een goed verloop van de les:

Als de les begint, is je jas uit en pet af.
Mobiele telefoons zijn in de lokalen niet toegestaan, tenzij de docent anders beslist.
We gedragen ons zo dat de les voor iedereen goed verloopt. We verlaten het lokaal pas als de bel is gegaan en laten geen rommel achter.


Praktische zaken

We gaan netjes met de school om:

We zorgen met elkaar dat de school schoon en netjes blijft. We spreken elkaar daar ook op aan. In de pauzes verblijven leerlingen op de vide, beneden in de kantine, basement, tuin en alle gangen en op de overloop naast de vide van de eerste verdieping.

We zorgen dat onze school veilig en gezond is:

We nemen geen wapens of stimulerende/verdovende middelen mee naar school. Hieronder verstaan we ook energy-drinks.
In en om het gebouw is roken voor klas 1 tot en met 3 niet toegestaan. Leerlingen van klas 4 en hoger kunnen alleen roken op de speciaal daarvoor aangewezen plek.

Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines.
Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren de uitkomst aan de directie.

Het meenemen van elders gekochte snacks, pizza's en chips is in het schoolgebouw niet toegestaan.

Absentie en verlof:

• Bij ziekte of afwezigheid om andere redenen moet door ouder(s) of verzorger(s) diezelfde dag naar school gebeld worden tussen 7.45 uur en 8.30 uur. Voor de Kagerstraat geldt de speciale “absentenlijn”: tel. 071 5154465.
• Maak afspraken bij de dokter, de orthodontist en dergelijke in principe niet onder schooltijd. Als het toch niet anders kan lever je uiterlijk 2 dagen van tevoren een absentiebriefje in bij de teamassistent.
• Voor bijzonder verlof kan met het formulier op de website schriftelijk toestemming gevraagd worden bij de teamassistent.
• Kom je te laat, meld je dan bij de conciërge. Zonder briefje kom je de les niet in.
• Word je ziek op school? Meld je dan af bij de teamassistent.

2015_schoolregels3.jpg

Uit de les verwijderd worden:
Word je uit de les verwijderd, dan haal je bij de teamassistent een rode
kaart.

“Samen zijn wij de school”