Tweetalig onderwijs (tto) op het Visser

tto_bus.jpg

Op het Visser 't Hooft Lyceum in Leiden kun je vanaf de brugklas kiezen voor tto op havo, atheneum en gymnasium niveau.

Hieronder staan een aantal antwoorden op de meest gestelde vragen van ouders en leerlingen over tto op het Visser. Zijn er meer vragen? Neem gerust contact met me op via de mail.

Melissa Stevens, coördinator tweetalig onderwijs

Wat is tto?
Tweetalig onderwijs wil leerlingen goed voorbereiden op een steeds internationaler wordende samenleving. Daarvoor is talenkennis onmisbaar, maar ook kennis van Europa en ervaring met landen om ons heen. Tto heeft dus 2 belangrijke doelen: het bevorderen van een goede taalvaardigheid en het meegeven van een Europees en internationaal perspectief. De taal wordt zo ingebed in een brede, internationaal georiënteerde context. Een tweetalige opleiding bereid je goed voor op hoger en universitair onderwijs in Nederland, maar zeker ook in het buitenland. Twee talen goed beheersen scherpt je geest en geeft je tools en skills om te leren en te onderzoeken. Empowerment noemen we dat.

tweetalig onderwijs Visser 't Hooft Lyceum Leiden

Onderbouw:
Je kiest vanaf de brugklas voor tweetalig onderwijs. In de onderbouw betekent dat dat je meer dan de helft van je vakken in het Engels volgt. Dit zijn onder andere de vakken geschiedenis, wiskunde, biologie, godsdienst, tekenen en gym. Je gaat direct vanaf dag één aan de slag in het Engels. ‘Onderdompeling’ werkt echt het beste. Natuurlijk nemen leraren meer tijd voor de uitleg. Als het nodig is, gebruiken ze de eerste tijd ook Nederlandse woorden om je verder te helpen. En vergeet niet: bijna iedereen begint net met tto, dus je hoeft niet bang te zijn als je nog niet zo goed bent in Engels.

Bovenbouw:
De meeste vakken in het 4e leerjaar zijn examenvakken. Deze worden getoetst in het Nederlands. Als tto leerling bereid je je daarnaast voor op het IB examen (International Baccelaureate). Dit geeft je makkelijker toegang tot veel universiteiten in het buitenland. De andere vakken die in het Engels worden gegeven zijn Social studies (maatschappijleer), Global perspectives en Religious education (godsdienst). Je schrijf ook je profielwerkstuk in het Engels.
Ons slagingspercentage was de afgelopen jaren 100%, zowel voor het Cambridge checkpoint exam in klas drie, als ook voor het IB.

europees_platform_TTO_baniersmall.jpg

Meer dan alleen lessen in het Engels:
Tto betekent niet alleen veel lessen in het Engels volgen. Er worden ook extra activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan projectdagen, excursies en voorstellingen die gericht zijn op leerlingen in het tweetalig onderwijs. Door het Engels veel toe te passen in de praktijk leer je de taal echt goed te gebruiken.
De tto-brugklassen vertrekken in het voorjaar voor drie dagen naar Canterbury/ Engeland. In de tweede klas staat het drie dagen durende Ameland-project op het programma en in klas drie vindt er een uitwisseling plaats met een school in het buitenland.

In het filmpje hieronder geeft Remme van der Nat, tto docent en oud coördinator , antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Wat is Wereldburgerschap?
Op school krijg je als leerling ook te maken met wereldburgerschap. Het is een verplicht onderdeel van de lessen voor alle tto-leerlingen in Nederland. Je krijgt hierdoor kennis van de wereld om je heen en leert hoe jij je daar goed in kunt begeven. Als tto leerling kom je wereldburgerschap tegen in de lessen, in projecten en in de activiteiten die door de diverse leerjaren heen aangeboden worden op school.

Voor wie?
Je hoeft zeker niet tweetalig op te zijn gevoed om tto te kunnen doen. Het gaat er juist om dat leerlingen naast hun moedertaal, een tweede taal op hoog niveau leren beheersen. Leerlingen die tweetalig opgevoed zijn, kunnen natuurlijk ook tto doen. Vaak kunnen zij hun minder sterke taal ophalen. We beginnen met tto op het Visser bij de basis, want iedereen stroomt met een ander niveau in. In het begin gaan we uit van ‘survival English’: wie daarmee gedropt wordt in bijvoorbeeld Manchester, komt op zijn of haar manier echt wel thuis. Het niveau loopt overigens snel op: “slow start - fast finish”.

Toelating:
Het is een investering om de lessen in het Engels te volgen en dat moet je vooral zelf willen. Verder wordt er gekeken naar het advies van je basisschool en de CITO score.
Leerlingen met minimaal een sterk havo-advies zijn welkom om tto te gaan doen.
Als een leerling tto wil gaan doen, willen we graag dat een leerling daar bewust voor kiest. Onze ervaring is dat leerlingen die echt voor tto willen gaan, hun tto-opleiding ook succesvol doorlopen.
Kortom: motivatie is bij de keuze voor tto erg belangrijk.

We raden leerlingen die tto overwegen dan ook zeer aan om een lesje tto te volgen op de open dag en/of om mee te doen met de lesjesmiddag op woensdag 16 januari 2019. Deze lesjesmiddag staat speciaal in het teken van tto.
Voor dat laatste moet een leerling zich wel even opgeven via dit digitale inschrijfformulier: https://www.vhl.nl/leiden/opgeven-kennismakingslessen/
Daarnaast is het ook goed om op met de leerkracht van de basisschool het gesprek aan te gaan: is tto inderdaad iets wat bij uw zoon/dochter past?

Als een leerling zich heeft aangemeld voor tto, ontvangt hij/zij na de sluiting van de inschrijvingsperiode een uitnodiging voor een speciale kick-off van het tto-traject op 10 april 2019. Op deze middag zullen leerlingen nog een Engelse test maken om hun niveau van Engels in te schatten. Daarnaast is er een activiteit waarbij de leerling wordt ondergedompeld (immersion) in het Engels. Mochten we naar aanleiding van deze middag en/of het onderwijskundig rapport twijfels hebben of tto een verstandige keuze is, dan zullen we in gesprek gaan om te kijken wat de beste oplossing is.


Meer weten over tweetalig onderwijs in Nederland?
Kijk op deze site van het Europees platform: ik kies tto.
Heb je interesse?

Zijn er nog vragen?
Bel: 071-5171661
of stuur een mail naar:
Mevr. Stevens (coördinator tweetalig onderwijs)
Dhr. Pijnappel (teamleider brugklas)