Brugklassen en niveaus

Na de overstap naar het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiderdorp worden brugklassers geplaatst in een klas die aansluiting biedt op het hoogste niveau. Er is daarbij bewust gekozen voor een zogenaamde dakpanstructuur. Dit betekent dat leerlingen aan het eind van het brugklasjaar kunnen doorstromen naar verschillende niveaus. Leerlingen die het vwo makkelijk aan lijken te kunnen en leerlingen met een gymnasiumadvies worden geplaatst in de gymnasium-atheneum brugklas.


Soorten brugklassen

We willen onze leerlingen uitdagen, vertrouwen geven en een veilige leeromgeving voor hen bieden. Wanneer we zien dat leerlingen aan het eind van de brugklas nog volop kansen hebben om door te groeien, dagen we hen uit om ook daarna op het hogere niveau te gaan werken. Opstroom is dan mogelijk en wordt gestimuleerd. Motivatie en werkhouding zijn daarbij, naast leeropbrengsten, doorslaggevend.

Er zijn vier soorten brugklassen ter voorbereiding op de vervolgtrajecten vwo (atheneum-gymnasium), havo en mavo.

 • atheneum-gymnasium brugklas
 • havo-vwo brugklas
 • mavo-havo brugklas
 • mavo brugklas
 • de atheneum-gymnasium brugklas is voor leerlingen met een vwo basisschooladvies en we bieden hen de mogelijkheid om te starten in het atheneum of in het gymnasium. Er wordt lesgegeven en getoetst op vwo-niveau;
 • de havo-vwo brugklas is bedoeld voor leerlingen met een havo/vwo basisschooladvies. Er wordt getoetst op havo-niveau en leerlingen die blijken méér aan te kunnen, krijgen extra vwo-stof aangeboden zodat de aansluiting met 2 vwo goed mogelijk is;
 • in de mavo-havo klas geldt hetzelfde principe. Er wordt getoetst op mavo niveau en leerlingen die blijken méér aan te kunnen krijgen ook de havo-stof aangeboden, zodat de aansluiting met 2 havo goed mogelijk is;
 • de mavo brugklas is voor leerlingen met een eenduidig mavo-advies. In de regel stromen deze leerlingen door naar 2 mavo.

Eigen route

De leerlingen die in de vwo brugklas starten, kunnen ervoor kiezen om het vak latijn te volgen. Daarnaast kunnen alle leerlingen twee lessen per week zelf kiezen. Het gaat om twee lesuren kunst of sport. Bij de kunstroute maken leerlingen kennis met verschillende kunstvormen, zoals beeldende vorming, drama, film en muziek. Bij de sportroute krijgen leerlingen naast de klassikale gymles iedere week extra sport. Tenslotte is er voor leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan de Talentstroom wanneer ze iets extra’s aankunnen en aan de slag willen met een eigen onderzoek of ontwerpopdracht.

Een goede start en daarna...

Het is belangrijk dat leerlingen goed begeleid worden en dit begint al voordat ze starten in de brugklas. Vlak voor de zomervakantie maken ze kennis met hun nieuwe klasgenoten en hun mentor. Na de zomervakantie trekken de brugklassers de eerste week met elkaar en met hun mentor op. Via allerlei opdrachten worden ze wegwijs gemaakt in het gebouw en raken ze vertrouwd met het reilen en zeilen in de school. Aan het eind van de eerste week sluiten ze de introductieweek af in recreatiegebied Vlietlanden.

In de loop van het brugklasjaar ontdekken de leerlingen ook steeds meer over zichzelf:

 • Waar ben ik goed in?
 • Waar liggen mijn talenten?
 • Op welke manier leer ik het liefst?
 • Werk ik het liefst zelfstandig of samen met anderen?

Visser Basis en extra leerlingbegeleiding

Ook het docententeam komt er in de loop van het brugklasjaar langzaam maar zeker achter op welk niveau een leerling het beste functioneert. Soms blijkt dat er achterstanden zijn op het gebied van Engels, rekenen, begrijpend of technisch lezen of studievaardigheden. Leerlingen worden dan extra begeleid tijdens een wekelijks ondersteuningsuur. Deze ondersteuning noemen we Visser Basis.

Leerlingen met dyslexie, dyscalculie of andere leerhandicaps worden al vanaf de start van het schooljaar extra gecoached door de het team van leerlingbegeleiders.

Routes op weg naar de bovenbouw

Als leerlingen beginnen aan hun brugklasjaar in Leiderdorp, staan nog heel veel verschillende leerroutes open. Ook na het tweede en derde leerjaar is het soms mogelijk om te switchen van opleiding. Leerlingen doorlopen uiteindelijk een mavo-, een havo-, of een vwo-traject. De overstap naar de havo- of vwo-bovenbouw, verloopt vrijwel zonder uitzondering uitstekend. Ook leerlingen met een mavo-diploma en voldoende groeimogelijkheden kunnen doorstromen naar de eigen havo- bovenbouw in Leiden. Zie onderstaand diagram.


Stroomschema