Contact


Muzenlaan 155 Is uw kind ziek?
2353 KD LeiderdorpBelt u dan dezelfde dag tussen 7.45 uur en 8.30 uur naar school, 071 5890488.
tel. 071 5890488ls uw kind ook na een weekend nog ziek?
e-mail: info@lp.vhl.nlBelt u dan op maandagochtend opnieuw.


De school ligt in de wijk Buitenhof, op 4 minuten loopafstand van de Winkelhof. Voor de bereikbaarheid van de school: klik HIER.
Lokalen, aula en gymzaal zijn buiten de schooltijden te huur. Neem contact op met de heer Landwaart, via 071-5890488 of verhuur@vhl.nl.


Schoolleiding

Locatiedirecteur
mw M. Prent (pre)
Teamleiders
A.P. Snaterse (sna)R.G. Schoonwater (swt)
1 havo-vwo1 mavo
1 atheneum/gymnasium1 mavo/havo
2 en 3 havo2, 3 en 4 mavo
2 en 3 vwo

Kernteams


Begeleiding

LeerlingbegeleidersCoördinatoren
mw D. Broshka (bro)mw E.L.M. Handofsky (hky) - leerlingenzorg
mw M.W. Roorda (rda)mw M.C. van der Ploeg (plg) - dyslexie
A. Wildeman (wil)mw M. Alberda (alm) - mediatheek
M. Kramer (kmr) - ICT
mw drs B. Hokke (hok) - Talentstroom
Decanenmw A. van Leijden (lei) - rekenen
mw M. Pouw (pou) - afdeling vwomw L. van Doorn (dor) - taal
N. van der Salm (slm) - afdeling havo
P.F. Koster (ksr) - afdeling mavo

DMR (DeelMedezeggenschapsRaad)

LeerlinggeledingPersoneelsgeleding
Cilia Sandersmw L. van Doorn (dor)
mw M. van der Ploeg (plg)
Oudergeleding
J. van Weelden