Leerlingen eigenaar van leerproces

De locatie Leiderdorp wil zowel kansrijk zijn als uitdagend. Kennis, zelfinzicht, creativiteit, zelfvertrouwen en het vermogen om in overleg complexe problemen op te lossen bepalen het succes van leerlingen in hun latere leven. Het onderwijs dat we bieden richt zich op die gehele ontwikkeling.


Burgers van de Toekomst

Op het Visser in Leiderdorp willen we onze leerlingen voorbereiden op de maatschappij van de toekomst. Dat betekent dat ze zelfstandig en wendbaar zijn, maar ook in staat om creatief en samenwerkend vraagstukken aan te pakken.

In de ICT-rijke omgeving op het Visser zijn leerlingen in staat om hun eigen weg te vinden en van en met elkaar te leren. ICT is een belangrijk middel en geen doel op zich. Het doel is leerlingen vaardig te maken en te leren keuzes te maken die passen bij de situatie waarin ze werken.

Taak van de leerling

Een leerling op het Visser in Leiderdorp laat zien dat hij verantwoordelijkheid ontwikkelt voor zijn leerproces door systematisch te werken met de studieplanner, zelf te starten met zijn geplande werkzaamheden tijdens pleinuren, zelf initiatief te nemen om vragen te stellen, maar ook om antwoorden te vinden. In gesprekken met de mentor toont de leerling ontwikkeling in het reflecteren op wie hij is, wat hij kan en wat hij wil.

Door een op maat gesneden didactiek en gevarieerde werkvormen stimuleren we leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Het onderwijsprogramma is gericht op het aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook op gedrag en houding. Het aanbod houdt rekening met verschillen tussen leerlingen door hulp en verdieping aan te bieden.

Taak van de docent

Een docent op het Visser 't Hooft Lyceum is niet alleen vakman, maar ook coach. Hij beschikt over vakinhoudelijk niveau en over didactische en pedagogische kwaliteiten en kan zowel vakgericht als leerlinggericht werken. Hij biedt onderwijs op maat, daagt de leerling uit de diepte in te gaan en ondersteunt hem op momenten van afhankelijkheid.