ICT in het leerproces

Op het Visser 't Hooft Lyceum in Leiderdorp is ICT een belangrijk middel om eigentijds onderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk aan te bieden. Er wordt op de leerpleinen al intensief gebruik gemaakt van ICT en vanaf schooljaar 2019-2020 gaan alle brugklassers werken met een eigen Chromebook. We blijven werken met lesboeken, aangevuld met digitaal lesmateriaal dat op maat kan worden aangeboden. We bieden structuur met studiewijzers en dagen de leerlingen uit om zelfstandig te leren werken op de leerpleinen en steeds meer eigenaarschap te ervaren.


Tools

Alle leerlingen hebben een Google Apps account waarmee ze de beschikking hebben over het digitale gereedschap om te werken aan presentaties, schrijfopdrachten en projecten. Daarnaast maken we intensief gebruik van online oefenmateriaal.

Devices

E zijn vrijwel overal digiborden waarop elke docent via zijn of haar eigen laptop kan werken. Op de leerpleinen is daarnaast een combinatie van chromebooks, laptops en vaste computers te vinden.

Komend schooljaar maken we de volgende stap in ICT inzet. Alle nieuwe brugklassers werken dan met een eigen Chromebook. Op die manier kunnen we ICT voortaan nog flexibeler inzetten en kunnen de leerlingen nog beter op hun eigen niveau werken.