Mavo: leren door ontmoeten

Het onderwijs is in Leiderdorp per niveau verschillend en we maken daarbij keuzes om zo goed mogelijk rekening te houden met wat leerlingen nodig hebben. Elke leerling is gebaat bij een heldere structuur en bij een goede relatie met klasgenoten en docenten. De mavo-mentoren besteden daarom veel tijd aan het voeren van individuele gesprekken met hun leerlingen en aan het opbouwen van een goede onderlinge relatie. Juist de persoonlijke ontmoeting leidt tot de beste leerresultaten.

Op weg naar een waardevol diploma

Tijdens de reguliere lessen, tijdens projectdagen en buitenschoolse activiteiten leren de leerlingen wezenlijke vaardigheden die goed bruikbaar zijn in de latere vervolgopleidingen.

Het derde schooljaar start bijvoorbeeld met een week vol teambuilding, inclusief overnachtingen. Grenzen worden verlegd en de onderlinge relaties worden extra verstevigd. In het derde jaar lopen de leerlingen ook twee stages:

  • een beroepsstage met als doel: zicht krijgen op een vervolgopleiding;
  • een maatschappelijke stage met als doel: belangeloos waardevol zijn voor de maatschappij.

De mavo-leerlingen werken vier jaar lang hard om uiteindelijk een diploma te halen: een diploma dat goed aansluit bij het hoogste niveau in het middelbaar beroeps onderwijs (mbo). De laatste jaren slaagt daarnaast ook een steeds groter aantal mavo-leerlingen erin om succesvol in te stromen in 4 havo. Daar zijn we bijzonder trots op!