Havo: leren door ervaren

Het onderwijs is in Leiderdorp per niveau verschillend en we maken daarbij keuzes om zo goed mogelijk rekening te houden met wat leerlingen nodig hebben. Havo-leerlingen leren graag door te ervaren en worden hierbij uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. De specifieke havo-aanpak staat centraal in de vakoverstijgende projecten en is kenmerkend voor de wijze waarop de havo-leerlingen gedurende hun schoolloopaan aan het werk zijn.

Ondernemend richting toekomst

De lessen in de havo-klassen hebben een duidelijke en herkenbare structuur. Daarnaast is er ruimte voor eigen leervragen, voor persoonlijke ontwikkeling en het ontdekken van het eigen talent, onder meer via de Talentstroom.

Ons doel is om havo-leerlingen degelijk voor te bereiden op de bovenbouw en uiteindelijk op een studie in het hoger beroeps onderwijs (hbo).

Om die reden besteden we veel aandacht aan vakoverstijgende vaardigheden en de studievaardigheden die daarvoor vereist zijn:

  • leren plannen
  • reflecteren
  • samenwerken
  • creatief denken
  • ondernemerschap

havo leerlingen