Vwo: leren door ontdekken

Het onderwijs is in Leiderdorp per niveau verschillend en we maken daarbij keuzes om zo goed mogelijk rekening te houden met wat leerlingen nodig hebben. Vwo-leerlingen leren graag door te ontdekken en worden hierbij uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. De specifieke vwo-aanpak staat centraal in de vakoverstijgende projecten en is kenmerkend voor de wijze waarop de vwo-leerlingen tijdens hun schoolloopaan aan het werk zijn.

Groeien in onderzoeksvaardigheid

Vwo-leerlingen leren graag en makkelijk maar vinden het ook fijn om door hun docenten goed begeleid te worden bij het leren studeren. Daar houden we terdege rekening mee tijdens de vaklessen en het wekelijkse mentoruur.

Er wordt volop ruimte geboden voor persoonlijke ontwikkeling en voor de ontwikkeling van talenten, zoals in de Talentstroom. Het onderwijs in de lokalen en op de pleinen is erop gericht om de vwo-leerlingen in staat te stellen om vakoverstijgende vaardigheden zoals samenwerken en creatief denken te ontwikkelen.

We willen de vwo-leerlingen daarnaast goed voorbereiden op de bovenbouw en uiteindelijk op een studie in het wetenschappelijk onderwijs (wo), de universiteit. Daar hoort het ontwikkelen van een onderzoekende houding en probleemoplossend vermogen bij.

Voor de vwo-leerlingen met gymnasiale interesse is er op het Visser 't Hooft Lyceum in Leiderdorp de 'klassieke' afdeling gymnasium, vormgegeven in een eigentijdse context.


vwo leerlingen