Modern gymnasium

Op het Visser 't Hooft Lyceum bestaat de opleiding gymnasium al bijna zestig jaar. Heel wat leerlingen hebben de school verlaten met een gymnasiumdiploma: de hoogste prestatie en het mooiste diploma dat je aan het eind van je schooltijd kunt behalen. Wat zijn nou precies de voordelen van gymnasium op het Visser?  • Naast de vakken Latijn en Grieks besteden we veel aandacht aan de klassieke cultuur. Zo hebben we in de gymnasiumbrugklas drie projecten: filosofie, archeologie en mythologie;
  • Daarnaast zijn er uitstapjes en excursies naar plaatsen die iets met de klassieke oudheid te maken hebben, bijvoorbeeld het Archeon, Xanten, Tongeren, en in de vijfde klas is er de grote Rome-excursie;
  • Voor leerlingen die iets extra’s aankunnen, heeft de school de zogenaamde Talentstroom. Je doet dan minder voor de vakken waar je al goed in bent en besteedt de vrijgekomen tijd aan een eigen onderzoek of een eigen ontwerp;
  • Als enige gymnasium in de regio biedt de school Spaans aan, een vak dat tot en met het eindexamen gevolgd kan worden. Juist als je gymnasium doet, komt het vak Spaans goed tot zijn recht. Spaans is namelijk ontstaan uit de taal van de Romeinen, die maar liefst 700 jaar lang de baas waren op het Iberische schiereiland (het huidige Spanje en Portugal. De overeenkomsten tussen Spaans en Latijn zijn nog altijd overduidelijk.
  • Alle brugklassers hebben in hun rooster de zogenaamde kunstroute of sportroute. Je kiest uit verschillende kunstvormen - beeldend, drama, film, muziek -, maar ook het beoefenen van extra sporten behoort tot de mogelijkheden;
  • Naast lesuren in een lokaal zijn er leerpleinuren om in een vrijere omgeving zelfstandig aan de slag te gaan: een leerlandschap waarin je als gymnasiumleerling volop de kans krijgt je talenten te ontwikkelen.
  • Behalve gymnasium heb je in Leiderdorp ook atheneum (vwo), havo en mavo. Gesteld dat het nou écht niet lukt op het gymnasium, dan gaan we in gesprek met jou en je ouders en kun je in het uiterste geval altijd nog overstappen naar een andere afdeling (en hoef je in elk geval niet naar een andere school).