Dinsdag 9 december 2014

Op naar een nieuw jaar...

kerst2002001.jpg

Op de foto: kersttoneel door leraren, uit 2002. Met de oud-medewerkers John van der Blom en Aart Voskuilen, en met links de heer Willem Boender. Na zijn officiële afscheid is 'meneer Boender' nog enkele jaren actief gebleven als vrijwilliger. Jongere leerlingen zullen hem vooral kennen van de surveillance bij de inhaalproefwerken. Om gezondheidsredenen verliet Willem Boender aan het eind van 2014 de school voorgoed. De locatie Leiderdorp is hem zeer dankbaar voor de manier waarop hij met zijn vriendelijke en inspirerende persoonlijkheid zijn taken heeft verricht. Dat het hem goed mag gaan!