Visser Plus en Visser Xtra

Leerlingen krijgen op het Visser in Leiderdorp volop de ruimte om naast het lesprogramma extra dingen te leren. Om te beginnen is er Visser Plus voor leerlingen die iets extra’s aankunnen en de uitdaging aangaan om zelf onderzoek te gaan doen of ook een ontwerpopdracht uit te voeren. Een coach helpt ze om het plan dat ze zelf hebben gemaakt tot een goed einde te brengen. Daarnaast is er in het tweede leerjaar Visser Xtra, een mogelijkheid voor leerlingen om deel te nemen aan extra sport- of kunstmodules.


Visser Plus - zelf onderzoeken en ontwerpen

Elk jaar wordt de mogelijkheid geboden voor deelname aan Visser Plus. Dit geldt voor alle leerlingen, op mavo- havo- en vwo-niveau. Als ze na een intakegesprek en op basis van goede schoolresultaten mee mogen doen, dan kunnen ze aan de slag en maken ze samen met hun coach een plan voor hun onderzoek of ontwerp. We gebruiken daar de principes van Design Thinking bij:

Wie meedoet aan Visser Plus, gaat ook de school uit voor een of meer excursies naar een reisdoel dat iets te maken heeft met het onderzoek of het ontwerp. Ook komen soms gastdocenten langs.

Visser Plus wordt eind mei op school afgesloten met een feestelijke presentatie waarbij ook ouders en andere belangstellenden zijn uitgenodigd. Bij een positief resultaat krijgen de leerlingen een Visser Plus certificaat.


Visser Xtra – het bruist van het talent op het Visser

De sportroute en kunstroute zouden geen route zijn als je er na de brugklas geen vervolg aan kon geven. Vandaar dat er sinds een aantal jaar voor leerlingen de mogelijkheid bestaat om zich op te geven voor naschoolse sport en kunst tijdens de uren van 'Visser Xtra'.

Dit jaar is het aanbod weer groter geworden en behoorlijk veel leerlingen geven zich op voor 'Visser Extra'. Deelname is bijna altijd kosteloos. Alleen bij sporten als surfen, snowboarden, trampoline springen, etc. wordt een vergoeding gevraagd maar bij activiteiten als freerunnen, beachvolleybal, fotografie, koken, beeldhouwen en toneel kunnen leerlingen gratis deelnemen.