School

Het Visser 't Hooft Lyceum in Leiderdorp heeft in 2018-2019 de brugklastypen:

  • vwo (atheneum-gymnasium)
  • havo-vwo
  • mavo-havo
  • mavo

Er is een volledige afdeling mavo (vmbo-theoretisch) en een onderbouw (eerste drie leerjaren) havo en vwo. Havo- en vwo-leerlingen gaan voor de bovenbouw naar het Visser in de Kagerstraat in Leiden. Voor onderwijs en begeleiding van de leerlingen zijn twee kernteams verantwoordelijk: