Afspraken in de studieruimtes

  • In lokalen en op leerpleinen heerst altijd een werksfeer. Zorg ervoor dat je steeds je spullen bij je hebt en werk alleen aan de vakken van het aandachtsgebied.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het printen van je studieplanners: zorg dat je dat tijdig regelt en dat je je planners altijd zichtbaar op tafel hebt liggen.
  • Op de leerpleinen verander je niet willekeurig van plaats; als je bijvoorbeeld naar het toilet moet of naar de mediatheek wilt, dan vraag je daarvoor toestemming aan de docent of aan een assistent.
  • Spullen pakken uit je locker of dingen opbergen doe je voor aanvang van de lessen, aan het eind van de schooldag of in de pauzes, dus niet bij leswisselingen of tijdens een lesuur.
  • In tussenuren kun je onder toezicht op de leerpleinen rustig en stil je schoolwerk doen. In enkele gevallen moet je uitwijken naar de aula. Ook daar ga je rustig en stil aan het werk.
  • In lokalen en op leerpleinen wordt gesproken op gedempte toon, er worden geen jassen of petten gedragen, de kleding is niet aanstootgevend.
  • Voor de mediatheek gelden daarnaast nog enkele afzonderlijke regels: je houdt je aan de instructies van degenen die daar het toezicht hebben.
  • Gebruik van een mobiele telefoon onder lestijd is nergens in het gebouw toegestaan. Ook het maken of afspelen van beeld- of geluidsopnamen is niet toegestaan, tenzij daarvoor toestemming is verleend door personeel van de school. Naar muziek luisteren via een oortelefoon mag alleen buiten de lesuren. In de pauze mag je alleen tekstberichten versturen, muziek luisteren of een spelletje spelen op je telefoon. Bellen doe je dus niet in school, dit mag buiten op het schoolplein.