Ouderparticipatie


Een goed contact tussen ouders en school is in het belang van de leerling. De school wil een open sfeer creëren waarin ouders niet aarzelen om contact op te nemen. Omgekeerd wordt van ouders verwacht dat zij openstaan voor een gesprek over het functioneren, het gedrag of de schoolprestaties van hun kind. De mentor speelt hierbij een belangrijke rol: deze is primair verantwoordelijk voor het welbevinden van de leerling. Om het contact met de mentor te bevorderen worden mentorenavonden georganiseerd.

Wilt u weten hoe op het Visser 't Hooft Lyceum het overleg met ouders in de praktijk is geregeld? Dit verschilt per vestiging. Kijkt u hiervoor dus bij de locatie van uw kind.

Ouders maken ook deel uit van de Medezeggenschapsraad.