Visser 't Hooft Lyceum Rijnsburg

Maandag 21 augustus beginnen we weer:

We beginnen op de volgende tijden:
Brugklassen: 9.00
Tweede klassen: 9.30
Derde klassen: 11.00
Vierde klassen: 10.00


Samengevoegdhomepage2.jpg

Onze school:

De locatie Rijnsburg biedt een volledige opleiding vmbo-theoretisch aan en de eerste drie leerjaren havo en atheneum. Havo en atheneumleerlingen kunnen hun opleiding vervolgen aan de locatie Leiden Kagerstraat.
We zijn een protestants-christelijke school, waar iedereen zich welkom mag weten. We bieden een overzichtelijke, niet al te grote en modern ingerichte school.

Wij besteden extra aandacht aan de leervakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Om leerlingen hun talenten te laten ontwikkelen bieden wij op het gebied van creativiteit, sport en technologie een aanvullend programma.

Onze speerpunten (in een notendop):

1. ThuiswerkLuw Onderwijs (TLO)
Het streven is om zoveel mogelijk leer en maakwerk op school. De leerlingen zijn altijd actief en docenten kunnen zo optimale begeleiding bieden. Sinds dit jaar werken we met een 60-minuten-rooster. Dit zorgt voor meer rust in de les en in de school!

2. Alle leerlingen een eigen laptop
De laptop is een krachtig digitaal middel om het onderwijs te versterken. Aandacht voor mediawijsheid is een belangrijke toegevoegde waarde.

3. Burgerschap
Wij willen leerlingen helpen om goed voorbereid te zijn op de toekomst. In onze lessen en tijdens projectweken besteden wij daar de nodige aandacht aan.

4. Leerlingbegeleiding
Ons mentorcentraalsysteem zorgt ervoor dat leerlingen gerichte aandacht krijgen op het gebied van zorg, dyslexie, extra ondersteuning en talentontwikkeling. Goed omgaan met elkaar is sowieso de rode draad.

5. Vooruitkijken naar de havo en vwo-bovenbouw
Middels een gericht programma zorgen wij er voor dat onze leerlingen, in het vierde leerjaar, probleemloos én kansrijk instromen in de bovenbouw aan de Kagerstraat.

Ons onderwijs werkt:

Visser 't Hooft Lyceum Rijnsburg: 100% geslaagd
Voor de tweede keer in 5 jaar is iedere examenkandidaat geslaagd bij ons op school!
Een fantastisch resultaat waar we heel erg trots op zijn!
Lees hier meer over ons onderwijs.

Een dagje meelopen op onze school: