Visser 't Hooft Lyceum Rijnsburg

Het Visser 't Hooft Lyceum in Rijnsburg is een protestants-christelijke school, waar iedere leerling welkom is. Wij zijn een kleinschalige, moderne en vooral goede middelbare school.

Het Visser in Rijnsburg biedt een volledige opleiding Vmbo-theoretische Leerweg aan en de eerste drie leerjaren van de Havo en het Atheneum (Vwo).

Ieder kind heeft zijn eigen talenten en kansen. Wij zien graag dat al onze leerlingen hun eigen talenten ontwikkelen, en dat al onze leerlingen zoeken naar talenten waarvan ze nog niet wisten. Hiervoor bieden wij op het gebied van creativiteit, sport en technologie een aanvullend programma in de Hartlijnen.

Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de tijd na de middelbare school besteden wij extra tijd aan het begeleiden van leerlingen in de keuzes die ze maken over vakkenpakketten, stages en vervolgopleidingen. Om ze goed voor te bereiden op de maatschappij besteden wij extra aandacht aan Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen.

Een middelbare school kiezen is best een moeilijke keuze! Bent u nieuwsgierig geworden naar onze manier van onderwijs? Lees dan hier meer! Om te helpen zetten wij graag onze speerpunten (in een notendop) op een rij:

1. ThuiswerkLuw Onderwijs (TLO)
Al het schoolwerk kan afgemaakt worden op school. Er kan op school een begin worden gemaakt aan het leerwerk. Door het 60-minuten-rooster zijn leerlingen altijd actief en de docenten kunnen zo optimale individuele begeleiding bieden.

2. Alle leerlingen een eigen laptop
De laptop is een krachtig digitaal middel dat ons onderwijs versterkt. Aandacht voor mediawijsheid is een belangrijke toegevoegde waarde in onze leerlijn burgerschap.

3. Burgerschap
Wij willen leerlingen helpen om goed voorbereid te zijn op de toekomst. In onze lessen en tijdens projectweken besteden wij daar extra aandacht aan.

4. Leerlingbegeleiding
Ons mentorcentraalsysteem zorgt ervoor dat leerlingen gerichte aandacht krijgen op het gebied van zorg, dyslexie, extra ondersteuning en talentontwikkeling. Goed omgaan met elkaar is de rode draad.

5. Vooruitkijken naar de havo en vwo-bovenbouw
Met een gericht programma wordt ervoor gezorgd dat de 3 Havo/Vwo leerlingen probleemloos én kansrijk instromen in de bovenbouw.

Ons onderwijs werkt!

Het Thuiswerk Luw Onderwijs (TLO) systeem, in combinatie met onze professionele docenten en persoonlijke aanpak werken!
Voor de tweede keer in drie jaar is het slagingspercentage 100% en de examengemiddeldes prima!