Aangemeld en dan?

Het belangrijkste is achter de rug: uw zoon of dochter is aangemeld op de leukste school! Nadat we het aanmeldingsformulier hebben gekregen wordt er naar het schooladvies en het onderwijskundig rapport van uw kind gekeken.
Uw kind kan dan geplaatst worden in de vmbo-t/havo brugklas of in de havo/vwo brugklas.


Medio mei ontvangt u de definitieve toelating van uw zoon/dochter.

Vóór de zomervakantie:
Voor de zomervakantie vinden wij het belangrijk dat onze aanstaande brugklassers kennis hebben gemaakt met hun nieuwe mentor en de nieuwe klas waar ze in komen. Deze kennismaking vindt plaats op woensdag 26 juni 2019.

Tijdens deze middag wordt er een klassenfoto gemaakt en krijgen de leerlingen informatie over het boekenpakket en informatie over de laptop mee.

Voor de zomervakantie is er ook een kennismaking tussen de ouders van de nieuwe brugklasleerlingen en de nieuwe mentor. Dit doen wij door middel van een persoonlijk gesprek. Deze kennismakingsgesprekken vinden plaats op woensdag 26 juni of donderdag 27 juni 2019.

In deze kennismakingsgesprekken wordt er gekeken naar uw zoon/dochter, wat de krachten en de valkuilen van de basisschool waren en wordt er informatie gegeven over ons onderwijssysteem.

Na de zomervakantie:
In de laatste week van de zomervakantie krijgt u een brief met daarin informatie over de introductieweek.

Om onze nieuwe leerlingen te laten wennen aan de middelbare school, het nieuwe systeem en de mentor beginnen wij het schooljaar met een introductieweek. Hierin worden nog geen ''gewone'' lessen gegeven maar staat kennismaking, klasvorming en wennen aan de nieuwe school centraal.

De introductieweek duurt van maandag 2 september tot en met donderdag 5 september 2019. Op vrijdag 6 september is dan de eerste ''echte'' lesdag.