Brugklassen op het Visser:

Op het Visser ’t Hooft Lyceum in Rijnsburg beginnen leerlingen in een van onze dakpan brugklassen. Een dakpanbrugklas is een klas waar in het eerste jaar het juiste niveau kan worden gekozen. Er is een vmbo-t/havo brugklas en een havo/vwo brugklas. Door onze dakpanbrugklassen worden onze leerlingen vaker op het juiste niveau geplaatst.
Aan de hand van het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport wordt uw zoon/dochter geplaatst in een van deze dakpanklassen.

Lees hier meer over de verschillende niveau's bij ons op school:

Mavo (vmbo-t)
Havo
Atheneum

Hoe werkt het in de eerste periode in de brugklas?

Om aan de middelbare school en de brugklas te wennen beginnen we na de zomervakantie met een introductieweek. In deze week krijgen de leerlingen nog geen ''gewone'' lessen, maar staat kennismaking, klasvorming en wennen aan de middelbare school centraal. Op deze manier begint iedereen vol vertrouwen en plezier aan het nieuwe schooljaar.

In de brugklas krijgen leerlingen de begeleiding die ze nodig hebben via de mentor. De mentor is er voor de leerling en voor de klas. De mentor helpt de leerlingen met alle schoolzaken, maar de mentor is er ook voor buitenschoolse zaken voor je! Voor de zomervakantie maak je al kennis met je mentor, dan ken je die alvast als je volgend schooljaar binnenloopt.

In de loop van het eerste jaar ontdekken de leerlingen de school maar ook veel over zichzelf. In het eerste jaar wordt dan duidelijk wat de talenten en kansen zijn van de leerling. Zo kunnen docenten en de mentor aan het einde van het jaar goed adviseren naar welk niveau de leerling kan.

In maart wordt naar aanleiding van het tweede rapport een advies uitgebracht voor het niveau van het tweede jaar.