Kunst en Cultuur op het Visser

Op het Visser in Rijnsburg vinden wij kunst en cultuur heel belangrijk. Door kunst en cultuur leren onze leerlingen meer over andere mensen, hun drijfveren en tradities. Bovendien ontwikkelen ze gevoel voor schoonheid. Het maatschappelijk belang van goede cultuureducatie is groot. Niet alleen vanwege het maatschappelijk nut, maar ook omdat veel mensen simpelweg plezier beleven aan, ontroerd raken door of troost vinden in kunst en cultuur.
Daarom geven wij op school kunst en cultuur vorm, in het vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming).

Wat betekent dat in de praktijk op onze school?
CKV komt bij verschillende vakken op school terug. Bijvoorbeeld de Hartlijnen Muziek en Tekenen. Maar ook in de projectweken is CKV aanwezig. Het doel is dat de leerlingen elk jaar in aanraking komen met verschillende vormen van kunst en cultuur , ook “buiten de deur van de school”.

Dit jaar krijgen de brugklassen bezoek van het Residentie Orkest uit Den Haag. De tweede klassen bezoeken de historische stad Delft. De derde klassen krijgen een muziekworkshop van de Tamboers en Pipers van de Marinierskapel en bezoeken het Mariniersmuseum in Rotterdam. In Rotterdam gaan de leerlingen ook nog een kijkje nemen in de haven.
Verder staan er verschillende excursies in binnen- en buitenland op het programma, daardoor verbreden onze leerlingen hun horizon en komen ze direct in contact met andere culturen en personen.
Dit is nog maar een greep uit de plannen voor dit schooljaar!

De Cultuurpas:
Om leerlingen extra te motiveren om zelf ook naar culturele instellingen te gaan, krijgen alle leerlingen jaarlijks de CJP-pas. Met deze pas krijgen leerlingen korting bij concerten en theater. Ook zitten er meerdere andere kortingsvoordelen aan vast. Lees hier meer

CKV en het examen:
CKV is een examenvak en komt dus ook terug in de examenjaren 3 en 4 vmbo-t. In de derde klas gaan de leerlingen aan de slag met minimaal vier culturele activiteiten. De leerlingen ronden CKV af met een portfolio-opdracht die als examenonderdeel meetelt voor het eindexamen.

Het Visser Rijnsburg is ook op het terrein van CKV meer dan een goede school.