DeelMedezeggenschapsRaad (DMR):

DMR:

Sinds 2013 is op alle locaties van SCOL een zogenaamde Deel Medezeggenschaps Raad (DMR) aanwezig. Deze DMR houdt zich bezig met alle zaken die betrekking hebben op de eigen locatie. Voor de locatie Rijnsburg van het Visser ’t Hooft Lyceum is de samenstelling van de DMR als volgt:

  • Leerlingvertegenwoordiging: Lenthe Kuijt
  • Oudervertegenwoordiging: Mw. E. van Rootselaar
  • Personeelsvertegenwoordiging: Mw. A-M. van der Zwaan-van Wijk en Dhr. C. de Jong

NB – Het Leerlingenpanel én het Ouderpanel staan in nauw contact met de DMR

MR en GMR

De belangen van leerlingen, ouders en medewerkers van de school als geheel worden behartigd in de medezeggenschapsraad van het Visser ’t Hooft Lyceum (MR VHL).
De medezeggenschap voor de VO-scholen van SCOL (VHL en Bonaventuracollege) wordt geregeld in de GMR.