Donderdag 29 november 2018

Ouderavond over rapport 1:

De cijfers/beoordelingen zijn inmiddels bekend. De docenten hebben alle klassen in de rapportvergaderingen besproken en er zijn plannen gemaakt voor vakken, klassen en individuen.

De mentoren bespreken alle rapporten met de leerlingen en de docenten maken vaak nog afspraken met leerlingen. Ook de ouders nemen we graag mee in deze belangrijke tijd.

Via Magister hebben alle ouders een uitnodiging gekregen voor de ouderavonden. In die uitnodiging mogen ouders 2 docenten aangeven met wie ze in gesprek willen. De formulieren moeten voor maandag 3 december bij de administratie binnen zijn zodat de roosters gemaakt kunnen worden.

De ouderavonden zijn dan vervolgens op donderdag 6 december en dinsdag 11 december.