Woensdag 6 februari 2019

Geweldig Mini Open Huis

Een prachtig Mini Open Huis ligt alweer achter ons. Maar liefst 32 leerlingen uit groep 7 en 8 kwamen bij ons op school langs om te zien hoe het is op onze school.

De leerlingen kregen een kijkje in de gymles, de tekenles en ze konden al hun vragen stellen aan een aantal van onze huidige brugklassers.

Ouders kregen informatie van de directeur over onze school, het systeem en de lessen.

Al met al een geweldige middag!