Ouderpanel

Onze school heeft een Ouderpanel. Deze breed samengestelde groep ouders komt drie à viermaal per schooljaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen de ouders en de schoolleiding van gedachte over verschillende onderwerpen. Het doel is zaken beter of meer tegemoet te laten komen aan de behoeften en verwachtingen van ouders en hun kinderen, onze leerlingen en ouders een kijkje achter de ‘schoolschermen’ te geven zodat ze (beter) mee kunnen denken over het schoolleven.

In het Ouderpanel wordt gesproken over concrete onderwerpen, knelpunten of resultaten op het terrein van: het onderwijs (lessen, docenten, onderwijskundige vernieuwing, invulling levensbeschouwelijke identiteit), de pedagogische aanpak (regels, aanpak van spijbelen e.d.), de communicatie met ouders, het imago van de school e.d.

Het Ouderpanel heeft dus een echte klankbordfunctie.

Wilt u meer weten over het ouderpanel, neemt u dan contact op mw. A. Ravensbergen.