Twee sporen na de brugklas:

Na het derde rapport in het eerste jaar worden alle leerlingen besproken in de laatste rapportvergadering. Daar wordt besloten door de teamleider, mentor en docenten naar welk niveau de leerling gaat. Hier wordt niet alleen gekeken naar de cijfers, maar ook naar waar de leerling zich het beste gaat voelen, kortom in welke klas hij het gelukkigst wordt.

Als de leerling over gaat naar 2 Havo of 2 Vwo, spreken de oud-mentor en de nieuwe mentor alle bijzonderheden door. Zo heeft de nieuwe mentor alle informatie die nodig is om de leerling de beste begeleiding te bieden.


Op onze school hebben we de onderbouw van de havo en het atheneum (vwo), dus van klas 1 tot en met 3 volg je bij ons op school. We leggen in deze periode een solide basis voor het succesvol volgen van de bovenbouw op de Kagerstraat in Leiden. Leren leren, plannen, zelfstandigheid en keuzes maken spelen hierbij een belangrijke rol.

Andere sterke punten in onze havo/atheneum afdeling zijn:
Voorbereid naar de bovenbouw.
• Je krijgt een gerichte profielvoorlichting, zodat je voorbereid naar de bovenbouw gaat.
• Een versterkte overdracht naar de locatie Leiden Kagerstraat, beter voorbereid naar de bovenbouw.
Extra decaan gesprekken.
Gerichte leerlingbesprekingen.
Een stageweek om je voor te bereiden op de werkvloer.
• De overgangsvergadering is eind mei, waardoor je in juni en juli gericht op je profiel wordt voorbereid.

Over onze Havo/Vwo:

2 en 3 havo/atheneum:
Leerlingen die in 2 havo/vwo worden geplaatst, werken in een thuiswerkluwe (TLO) omgeving naar een goede overstap naar de bovenbouw van de havo/vwo aan de locatie Kagerstraat. In de tweede klas wordt er verder gewerkt aan de vaardigheden uit de brugklas. In het bijzonder wordt er (verder) gewerkt aan zelfstandigheid, plannen en studievaardigheden. Vaardigheden die in de bovenbouw van de Havo en het Vwo zeer belangrijk zijn.

In 3 havo/vwo wordt er gericht gewerkt naar de overstap naar de bovenbouw op onze locatie in Leiden. Lees daar meer over op de speciale overstappagina.In de derde klas wordt er goed gekeken naar de talenten, de motivatie en de werkhouding van onze leerlingen. In het jaar wordt namelijk de profielkeuze gemaakt samen met onze decaan in samenwerking met de decanen van de Kagerstraat.

Door de hele havo/vwo opleiding staat burgerschap centraal. Dat gebeurt niet alleen tijdens de reguliere lessen. Op het lesprogramma staan door het jaar heen momenten ingeroosterd waar leerlingen op een andere manier met leren bezig zijn, zo worden ze beter voorbereidt op de maatschappij van morgen. Tijdens de projectdagen is er extra aandacht voor vaardigheden zoals: samenwerken, problemen oplossen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. De maatschappelijke stage is hier ook een voorbeeld van.