Vrijdag 29 maart 2019

Rapport 2

Vandaag hebben alle leerlingen uit klas 1, 2 en 3 het rapport gekregen met daarop de gemiddeldes van periode 1 en 2.
Het rapport geeft de docenten, leerlingen en ouders een beeld hoe iedereen ervoor staat. Er komt nog een hele belangrijke periode om bij te schaven, te verbeteren of vast te houden!
Succes!