Zondag 7 april 2019

Herkansingen en Cito

Morgen zal de school de eerste twee uur verdacht rustig zijn. Iedere leerling zit in een toetsopstelling en is druk met berekenen, nadenken, verbeteren en antwoorden opschrijven.

De vierde klas maakt de herkansingen van SE III, de laatste cijfers voor het CE in mei!
Klas 1 t/m 3 maakt morgen de volgende serie CITO-vas toetsen. Met deze volgtoetsen kunnen mentoren en teamleiders de voortgang van leerlingen in kaart brengen en op het juiste moment bijsturen.

De CITO toetsen worden de rest van de week afgenomen tijdens de eerste 2 lesuren.