Dinsdag 16 april 2019

Roosters, roosters en nog eens roosters....

Na de meivakantie staan er veel dingen te gebeuren: de proefwerkweek voor 3 havo/vwo, de SE-I week voor 3 vmbo-t en de eindexamens voor 4 vmbo-t.

Dit betekent dat de gymzaal, lokaal 7, lokaal 14 en het OLC niet altijd beschikbaar zijn!

Hieronder kun je de roosters voor de proefwerken, de SE´s en de eindexamens vinden!

Volg alles over de proefwerkweek, de SE-week en de eindexamens via onze website, Facebook-pagina of Twitteraccount .