Laptops

Iedere leerling heeft bij ons op school een laptop. Deze laptop gebruiken we op school voor verschillende doeleinden.
De laptop wordt ingezet als leermiddel (net als boeken, werkboeken en schriften). Door het gebruik van de laptop werken wij op school veel met digitale opdrachten, opzoeken van informatie, maken van werkstukken, oefenen van idioom bij talen. Steeds meer vakken gebruiken de digitale content die bij de methode hoort. Hierin staan vaak opdrachten die gemaakt moeten worden en waarvan de docent kan zien of ze gemaakt zijn en wat het individuele resultaat is. Hierdoor kan gemakkelijker worden ingespeeld op individuele behoeften van leerlingen, zowel binnen- als buiten de lessen.

Elektronische Leeromgeving (ELO's):
Wij werken op onze school met een Elektronische Leer Omgeving (ELO): N@tschool. Via N@tschool kan er gekeken worden naar de planning van de lessen. Daarmee kunnen alle leerlingen zien wat er op het programma staat de komende weken. Naast de planning wordt de ELO ook nog gebruikt voor het verstrekken en maken van digitale opdrachten. Op deze manier wordt er veel digitaal gewerkt op school en worden leerlingen steeds mediawijzer.

Afspraken:
Het hebben en gebruiken van laptops op school vraagt wel om een aantal belangrijke afspraken:

  • Zet geen grote computerspellen op de laptop. Dit vertraagt de laptop en zorgt voor fouten in het systeem.
  • Het gebruik van Skype is verboden op de laptop.
  • Het is verboden om andere software zonder toestemming op de laptop te installeren.
  • Bezoek aan aanstootgevende websites (zoals porno) is verboden.
  • Er wordt gecontroleerd op het foutief gebruik maken van de computer voor bijvoorbeeld pesten.

Huur/koopovereenkomst:
Deze laptop krijgen de leerlingen middels een huurkoopovereenkomst (zie hiernaast). Zo kan er gratis gebruik gemaakt worden van softwarelicenties en worden de financiële lasten voor ouders gespreid.