Visser 't Hooft Rijnsburg: Meer dan alleen een goede school

Het Visser in Rijnsburg is meer dan een leerfabriek. Wij willen een school zijn die onze leerlingen voorbereidt op de toekomst van morgen. Daarvoor zijn zaken als keuzes maken, je talenten ontwikkelen en op andere manieren leren heel belangrijk.


Bij de Hartlijn kun je daarom kiezen voor extra sport, beeldende vorming, muziek of technologie in de week.

Wij vinden het ook belangrijk dat je als persoon groeit, dat je je kennis en vaardigheden op verschillende vlakken uitbreidt. Daarmee gaan we aan de slag in de Leerlijn Burgerschap.

Al deze dingen krijgen extra aandacht tijdens de Projectweken . Een paar weken per jaar gaan we anders werken, vakoverstijgend of buiten de school.

Kortom: het Visser in Rijnsburg is meer dan 'alleen maar een school'!