Onze visie op onderwijs

Het Visser in Rijnsburg is meer dan een leerfabriek. Wij willen een school zijn waar onze leerlingen zich thuis voelen, waar iedereen goed kan leren en een school die onze leerlingen voorbereidt op de toekomst van morgen. Wij zijn meer dan alleen een goede school.


Dit vraagt om de volgende uitgangspunten:

  1. Gerichte kennis waarbij kernvakken, technologie en burgerschap centraal staan.
  2. In de toekomstige samenleving zullen vaardigheden als samenwerking, digitale geletterdheid, debatteren en leren omgaan met elkaar onontbeerlijk.
  3. Een (pro)actieve, open en zelfstandige houding en zoveel mogelijk verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en de resultaten daarvan.

De basis van onze manier van onderwijs is het ThuiswerkLuw Onderwijs Systeem (TLO). Deze manier van werken biedt kansen om bovenstaande te verwezenlijken.

Het meeste (maak en leer)werk wordt op school gedaan. Dit doen wij door de lessen zo in te delen dat al het werk af kan zijn, en als er nog werk afgemaakt moet worden kan dat tijdens speciale KeuzeWerkUren (KWU). Dit zijn lesuren waarin de leerlingen zelf mogen kiezen aan welk vak ze werken. Zo leren wij onze leerlingen om verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces en leren ze beter plannen.

Na schooltijd kan er altijd doorgewerkt worden op ons plein 15/16. Daar komen leerlingen die nog iets af moeten maken, verder willen werken of om zich te verdiepen in een schoolvak. Dit gebeurt allemaal vrijwillig en onder begeleiding van de docenten!

Leerplein 15/16 in een notendop.

Het Visser in Rijnsburg is een moderne en eigentijdse school. Met goed onderwijs waar iedere leerling op zijn eigen manier kan leren en zo het beste resultaat behaald!

Eigentijds leren betekent voor ons het volgende:


1. Een moderne school
Een eigen laptop voor iedere leerling direct vanaf de brugklas. Dit geeft extra mogelijkheden in ons onderwijs. Lees hier

2. Kansen voor iedere leerling
Kansen om met een mavo/vmbo-t-advies het havo-diploma te behalen. Lees hier

3. Aandacht voor kernvakken
Extra tijd voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde (rekenen). Lees hier

4. Een brede (maatschappelijke) blik
Projectweken waarin je aan verschillende vakken en vaardigheden tegelijk werkt. Zo leer je goed samenwerken met elkaar, de omgeving en leer je wat je kan. Lees hier

5. Een gerichte overgang naar de bovenbouw
In de derde klas wordt er met gerichte aandacht en begeleiding gewerkt voor de overgang naar bovenbouw havo/vwo. Lees hier

6. Voorbereiden op de maatschappij van morgen
Door lessen Burgerschap, CKV en Technologie wordt je extra goed voorbereid op de maatschappij van de toekomst! Lees hier

7. Identiteit
Met onze protestants-christelijke achtergrond vinden we positief met elkaar omgaan, oog voor elkaar hebben en elkaar helpen heel belangrijk. Lees hier

8. Een gezonde school
Aandacht voor 'gezond op school' met sport en kunst door alle leerjaren heen. Lees hier

Hoe ziet ons onderwijs eruit?

Door ons ThuiswerkLuw Onderwijs Systeem (TLO) hebben leerlingen minder schoolwerk om thuis te doen. Keuzes maken behoort ook tot het TLO-systeem. Onze leerlingen kunnen en mogen keuzes maken bij de indeling van hun schoolwerk. In de werkwijzers staan alle lessen met het bijbehorende werk ingepland. Zo kunnen leerlingen altijd verder werken. Docenten en mentoren hebben daarom een belangrijke coachende rol. Daarom wordt er in de mentorlessen veel aandacht gegeven aan plannen, overzicht krijgen en hoe je kan leren.

Ons TLO-onderwijs wordt versterkt doordat alle leerlingen een eigen laptop hebben. Leerlingen kunnen met de laptop op andere verschillende manieren met de lesstof aan de slag. Dit zorgt voor actieve en moderne lessen en daarnaast kunnen onze leerlingen allemaal op een eigen manier met de lesstof aan de slag!

In de lessentabel krijgen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen extra aandacht. Hierdoor ontwikkelen de leerlingen zich sneller (ook bij andere vakken op school). Door deze extra aandacht is het bij het Visser bijvoorbeeld mogelijk om in een aantal vakken vervroegd examen te doen.

Op school is het belangrijk om kennis op te doen. Naast de kennisoverdracht willen wij op onze school de talenten van leerlingen verder ontwikkelen en ontdekken. Om dat te bereiken bieden wij aanvullende creatieve activiteiten, sport en technologie aan. Bijvoorbeeld tijdens onze Hartlijnen .

Drie keer per jaar organiseren wij een projectweek. Daar vinden vakoverstijgende projecten in thema’s plaats. Samenwerking en andere belangrijke vaardigheden voor de toekomst staan in deze weken centraal.

Om onze doelen te bereiken werken wij met een 60-minuten-rooster. Dat biedt meer mogelijkheden op goede en volwaardige lessen. Differentiatie en maatwerk krijgen met dit rooster ook meer kans. Door meer en beter de tijd te nemen voor een goede les, ontstaat er vanzelf meer rust in de klas én in de school. Met betere resultaten als gevolg.

Ons onderwijs werkt!

Het Thuiswerk Luw Onderwijs (TLO) systeem, in combinatie met onze professionele docenten en persoonlijke aanpak werken!
Voor de tweede keer in drie jaar is het slagingspercentage 100% en de examengemiddeldes prima!