Programma Toetsing en Afsluiting:

In 3 Vmbo-T starten we met het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) waar we in 4 Vmbo-T verder mee werken, met als climax het eindexamen in mei.

In het 3e en vierde jaar wordt er gewerkt aan verschillende handelingsdelen, praktische opdrachten en schoolexamens.
Al deze opdrachten en examens staan gebundeld in het PTA-boekje: